Pomoc na viac ako 269 miestach a rozdaných 201 660 fliaš pitného režimu

Slovensko Správy

29.4.2020 (Webnoviny.sk) – Spoločnosť BUDIŠ a.s. sa v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Bratislavským samosprávnym krajom stala prvým producentom, ktorý podal Slovenskej republike pomocnú ruku v podobe pitného režimu počas boja proti ochoreniu COVID-19. Pomohla zatiaľ 5 768 Slovákom v karanténnych centrách, 504 policajtom, ktorí strážili všetky hraničné priechody v najintenzívnejšom období, 831 operátorom tiesňových liniek, 952 záchranárom po celom Slovensku, približne 305 zdravotníkom a 85  pacientom na Infektologických klinikách na Kramároch, v Košiciach a v Martine, 5 200 deťom v centrách pre deti a rodiny a 2 660 repatriantom čakajúcim na hraniciach na prevoz do karanténnych zariadení.

Spolupatričnosť a akákoľvek pomoc sa počíta, pretože všetky činy, ktorými sa vzájomne podporíme, fungujú ako gestá nádeje, že pandémiu spoločne zastavíme, práve preto budispomaha.sk. „Rozhodli sme sa pomáhať všade tam, kde to bolo potrebné. Prísunom minerálov a pitným režimom sme v spolupráci s ÚPSVaR SR, BSK, MINV SR a krízovým štábom koordinovane a adresne podporili hrdinov v prvých líniách, ale aj ľudí, ktorí našu pomoc potrebovali. Pomohli sme na viac ako 269 miestach, poskytli sme 201 660 fliaš pitného režimu a pri rozvoze sa najazdilo 14 629 km,“ hovorí Andrej Hronský, generálny riaditeľ BUDIŠ a.s.

Karanténne ubytovne a policajti na hraničných priechodoch + karantény na Spiši

Prvá pomoc v podobe pramenitých vôd Zlatá Studňa, bola poskytnutá 504 policajtom na hraničných priechodoch a do karanténnych centier v Gabčíkove, Piešťanoch a Liptovskom Jáne. Okrem týchto miest boli zavezené aj do ďalších desiatich miest, kde pomohli 2 000 Slovákom. Dovedna 5 768 Slovákom v karanténe sa pokryl pitný režim na celých 14 dní a 2 660 repatriantom čakajúcim na hraniciach na prevoz do karanténnych centier sa zabezpečil pitný režim počas ich čakania. Pitným režimom sa podporili aj karanténne miesta na Spiši. „Vyjadrujem poďakovanie za dar, ktorý ste venovali policajtom veleným do priameho výkonu služby. Hovorí sa, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Tento starý latinský výrok napĺňate do bodky, keďže ste sa rozhodli podporiť našich policajtov v situácii, ktorá je extrémne náročná nielen pre oblasť zdravotníctva a bezpečnosti, ale aj pre súkromný sektor, do ktorého patrí aj Vaša spoločnosť. Vaše gesto solidarity vyjadrené konkrétnym skutkom pomoci Vás posúva zo sféry podnikania do oblasti služby pre dobro tých, ktorí pomáhajú a chránia všetkých, ktorí to v týchto dňoch potrebujú,“ Jaroslav Esterka zástupca riaditeľa Krajského riaditeľstva PZ v Nitre.

Operátori tiesňových liniek

Telefonáty na tiesňové linky naberali a ešte stále naberajú na intenzite a stres sa stupňuje. Preto ďalší závoz putoval, konkrétne mix pitného režimu (pramenité vody Zlatá Studňa, protistresové minerálne vody Gemerka, minerálne vody Budiš a colové nápoje Afri cola), operátorom tiesňových liniek 112, 150 a 155 na celom Slovensku ako poďakovanie za ich odhodlanie, odvahu a extrémne nasadenie.  831 operátorom všetkých tiesňových liniek je pokrývaný kompletný pitný režim už 4 týždne.

Zdravotníci a pacienti infektologických kliník v Bratislave a Košiciach

Kompletné zásoby minerálnych vôd Budiš, Fatra, Gemerka a pramenitej vody Zlatá studňa pre približne 305 zdravotníkom a pacientov z červenej zóny putovali na Kliniku infektológie a geografickej medicíny v Bratislave, Klinike infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ v Košiciach a Univerzitnej nemocnici v Martine. Zloženie vody bolo konzultované s prednostami kliník, aby bolo vyhovujúce tak ako pre lekársky tím, tak aj pre pacientov. Na kliniku v Bratislave sa dodali aj 3 kávovary s kávou Smit&Dorlas a taktiež Afri cola s vysokým obsahom kofeínu, aby mali zdravotníci pri enormnej vyťaženosti okrem minerálov aj prísun kofeínu.

Štyri štátne laboratóriá

BUDIŠ a.s. zabezpečil pitný režim aj štyrom štátnym laboratóriám, konkrétne v Trenčíne, Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Aj títo zdravotníci fungujú v mimoriadnom režime 24/7, preto im boli navezené okrem minerálnej vody Budiš a protistresovej minerálnej vody Gemerka aj colové nápoje Afri Cola.

Záchranné zdravotné služby v Bratislave a Košiciach

Pracovníkom štátnej Záchrannej zdravotnej služby Bratislava s 88 stanovišťami a Záchrannej službe Košice bol pokrytý pitný režim minerálnou vodou Budiš a pramenitou vodou Zlatá Studňa. 952 záchranárom rýchlej zdravotnej pomoci v sanitkách je po celom Slovensku pokrývaný kompletný režim už 14 dní.

Karanténne mestečko na Zlatých pieskoch

V Bratislave ostalo odhadom 4 000 ľudí bez domova, ktorí nemajú prístup k dostatočnej hygiene. Bratislavský magistrát preto zriadil karanténne mestečko na Zlatých pieskoch. Spoločnosť BUDIŠ a.s. dodala pre ľudí bez domova, ale aj pracovníkov pitný režim v podobe minerálnej vody Budiš a colového nápoja Lokálka.

Centrá pre deti a rodiny

V spolupráci s ÚPSVaR sa spoločnosť BUDIŠ a.s. rozhodla podporiť 5 200 detí umiestnených v 68 centrách dodaním nielen pitného režimu v podobe džúsikov Ricky, minerálnych vôd Budiš a dojčenských vôd Zlatíčko, ale aj dezinfekčných prostriedkov na báze liehu na dezinfekciu povrchov. „V mene detí a zamestnancov centier pre deti a rodiny, ako aj zamestnancov ÚPSVaR vyslovujem poďakovanie za poskytnutý dar vo forme nealkoholických nápojov určených deťom v centrách. Nemenej si cením dodanie dezinfekčných prostriedkov, ktoré sú momentálne nedostatkovým tovarom a sú účinným prostriedkom na ochranu detí pred nákazou koronavírusu. Okrem nezištnosti, s ktorou ste poskytli sponzorský dar zraniteľnej skupine obyvateľstva, oceňujem aj ochotu a rýchlosť pri dodaní uvedeného tovaru na určené miesto,“ hovorí Marián Valentovič generálny riaditeľ ÚPSVaR.

Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov v Pezinku a Martine

Rizikové a vysoko infekčné prostredie, na ktoré sa z jedného dňa na druhý premenil Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov v Pezinku, má taktiež svojich hrdinov, ktorí nádej nestrácajú a príkladne ukazujú, že solidarita sa z nás nevytráca, ale práve naopak, sme silnejší ako inokedy. Aj preto im v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťami St. Nicolaus a PD Tvrdšovce poskytli hmotnú pomoc. Dezinfekčné prostriedky na báze liehu, magnéziovú minerálnu vodu Gemerka, pramenitú vodu Zlatá Studňa, ale aj Bio Rakytníkové šťavy Tvrdošovské zlato. „Vážim si pomoc, ktorú nám spoločnosti BUDIŠ a.s., ST. NICOLAUS a PD Tvrdošovce poskytli. Našim zamestnancom dodali nielen základný pitný režim, ale aj dezinfekciu. Som nesmierne rád, že v týchto ťažkých časoch nám pomocnú ruku nezištne podávajú súkromné spoločnosti,“ hovoríJuraj Droba, župan BSK.

Spoločnosť BUDIŠ a.s. v zmysle zodpovednosti a bezpečnosti otestovala svojich zamestnancov na ochorenie COVID-19. Viac informácií o pomoci nájdete na stránke www.budispomaha.sk

Informačný servis

Viac k témam: Budiš, Budiš pomáha, COVID-19, pitný režim, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Pomoc na viac ako 269 miestach a rozdaných 201 660 fliaš pitného režimu © SITA Všetky práva vyhradené.