Parlamentný výbor odporúča rozšírenie pomoci pre európske štáty, Slovensko pomôže Taliansku

Slovensko Správy

16.4.2020 (Webnoviny.sk) – Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre európske záležitosti odporúča vláde, aby zvážila rozšírenie pomoci na ďalšie európske štáty, ktoré sú najviac postihnuté koronavírusom, pri zabezpečení potrieb občanov Slovenskej republiky.

Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení predsedníctva výboru, ktoré agentúre SITA poskytol komunikačný odbor NR SR. Pri zmierňovaní dôsledkov pandémie je podľa predsedníctva výboru nevyhnutné podporiť predovšetkým tie členské štáty Európskej únie (EÚ), ktorých systémy poskytovania zdravotnej starostlivosti sú v súčasnosti najzraniteľnejšie a pod najväčším tlakom a štáty, ktoré sú pandémiou zasiahnuté v najväčšej miere.

Ocenili solidaritu medzi členmi EÚ

Pretrvávajúca pandémia nového koronavírusu predstavuje pre EÚ a jej členské štáty bezprecedentnú hrozbu ohrozujúcu život, zdravie a bezpečnosť jej občanov. Ohrozuje aj európske hospodárstvo a v konečnom dôsledku aj projekt európskej integrácie. Jediné účinné riešenie súčasnej krízy v EÚ je prostredníctvom spoločných a cielených opatrení zameraných na boj proti pandémii a na zmiernenie jej sociálno-ekonomických dôsledkov,“ priblížilo predsedníctvo výboru. Za kľúčovú považujú úzku spoluprácu členských krajín EÚ, flexibilitu a solidaritu.

Viac o téme: Koronavírus 

Predsedníctvo európskeho výboru oceňuje konkrétne prejavy európskej solidarity medzi členskými štátmi EÚ, ako je napríklad liečba pacientov z iných členských krajín vyžadujúcich si intenzívnu zdravotnú starostlivosť či cezhraničné dodávky zdravotníckeho materiálu a osobných ochranných prostriedkov.

Tieto prejavy solidarity výrazne prispievajú k obnove pocitu vzájomnej spolupatričnosti medzi európskymi národmi,“ zdôraznilo.

Humanitárna pomoc pre Taliansko

Vláde Slovenskej republiky v tomto kontexte radí spolupracovať s Európskou komisiou a využiť možnosti, ktoré ponúka mechanizmus únie v oblasti civilnej ochrany a v rámci neho Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie, „ktoré aj v súčasnej krízovej situácii zohráva v oblasti civilnej ochrany v EÚ kľúčovú rolu„.

Slovensko na základe rozhodnutia vlády poskytne Taliansku humanitárnu pomoc vo výške 250-tisíc eur. Do krajiny bude vyslaný zdravotnícky personál. Vláda tiež rozhodla o darovaní alebo zapožičaní zdravotníckeho materiálu, akými sú napríklad aj pľúcne ventilátory, ak to kapacity povolia. Slovensko by malo prijať talianskych pacientov do svojich zdravotníckych zariadení.

Viac k témam: COVID-19, Koronavírus, Národná rada SR, Výbor NR SR pre európske záležitosti
Zdroj: Webnoviny.sk – Parlamentný výbor odporúča rozšírenie pomoci pre európske štáty, Slovensko pomôže Taliansku © SITA Všetky práva vyhradené.