O zmenách v korporátnych udalostiach bude po novom informovať aj CDCP

Slovensko Správy

20.1.2020 (Webnoviny.sk) – Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) na základe nasledovania európskych trhových štandardov, zlepšuje svoj informačný servis pre účastníkov. Vďaka zavedeným zmenám budú môcť emitenti oznamovať informácie o zmenách týkajúcich sa základných korporátnych udalostí aj prostredníctvom informačného systému CDCP.

Informácie súvisiace so zmenami korporátnych udalostí CDCP implementuje do celého interného informačného systému. K zmenám dochádza postupne, čo znamená, že implementácia bude prebiehať po skupinách vybraných typov korporátnych udalostí.

O korporátnych udalostiach, ako je napríklad zmena obchodného názvu spoločnosti sa v minulosti účastníci dozvedali až po samotnom zrealizovaní zmeny v informačnom systéme CDCP, resp. z webovej stránky CDCP, kde CDCP zverejňuje vykonané zmeny v emisiách. Vďaka vylepšeniu informačného systému sa teraz táto informácia dostane aj priamo k účastníkom. Takto CDCP prispieva k väčšej informovanosti účastníkov CDCP. V praxi to bude podľa Petra Nagya, prevádzkového riaditeľa  CDCP, fungovať jednoducho. „Emitent prostredníctvom žiadosti o zmenu informuje CDCP o korporátnej udalosti a ešte pred jej vykonaním náš systém o nej informuje účastníka a účastník tak o nej môže následne informovať majiteľa.“

CDCP zatiaľ do systému implementoval len takú skupinu korporátnych udalostí, kvôli ktorým nebolo nutné výrazne upravovať informačný systém ani legislatívu. Implementované bolo zasielanie správ prostredníctvom informačného systému CDCP použitím štandardizovaných ISO 20022 správ. „Kým predtým bol účastník na udalosť upozorňovaný spravidla e-mailom, resp. musel sám sledovať zrealizované udalosti, teraz obdrží od CDCP štandardizovanú správu s informáciou o konkrétnej udalosti,“ vysvetľuje Peter Nagy z CDCP.

Zmenu si mohli účastníci všimnúť už v októbri minulého roka. Úprava informačného servisu súvisí s dodržiavaním trhových štandardov a s cieľom zlepšovať informovanosť účastníkov a majiteľov cenných papierov. Zatiaľ sú tieto zmeny implementované len pre všeobecné korporátne udalosti, pričom typy korporátnych udalostí plánuje CDCP v budúcnosti postupne rozširovať.

Inzercia

Viac k témam: CDCP, cenné papiere, Centrálny depozitár cenných papierov SR, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – O zmenách v korporátnych udalostiach bude po novom informovať aj CDCP © SITA Všetky práva vyhradené.