Následky koronavírusu budú fatálne, Mihók očakáva dlhú a pomalú recesiu

Slovensko Správy

18.3.2020 (Webnoviny.sk) – Dôsledky šíriaceho sa koronavírusu na svet sú podľa predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Petra Mihóka fatálne a budú aj dlhodobé. Dotýkajú sa spoločnosti, ekonomiky a aj jednotlivcov.

Viac o téme: Koronavírus

„Už dnes môžeme bez preháňania a emócií povedať, že svet po koronavíruse už nebude tým svetom, aký bol pred ním. Osobitne si musíme byť toho vedomí my v Európe, kde sa v súčasnosti epicentrum tejto nákazy nachádza. Zrazu chodíme po poloprázdnych uliciach, skončila sa zábava a aj bezobsažný život v nákupných centrách. Nastalo obdobie uvedomenia si vlastnej slabosti, ale aj vzájomnej závislosti a možno aj nutnosti prehodnotenia hodnotových kategórií sveta, v ktorom žijeme,“ konštatoval Peter Mihók.

Teplo problémy neodstráni

Budúcnosť dopadov koronavírusu na spoločnosť a ekonomiku predpovedať už dnes je podľa Mihóka náročne.

„Dnes je ťažké dať jednoznačnú odpoveď. V Európe bude záležať, akou intenzitou bude nákaza prebiehať. Vo svete od toho, ako budú zasiahnuté ďalšie kontinenty, najmä Afrika, Latinská Amerika či indický subkontinent. Toto všetko bude závisieť od obrovskej zodpovednosti vlád, ale najmä každého z nás. Čo je však jasné, problémy sa nestratia s prvými teplými lúčmi slnka. V ekonomike nás čaká aj po skončení nákazy dlhá a pomalá recesia s dopadom najmä na sociálnu oblasť a osobnú spotrebu. Mnohí budú prehodnocovať svoje podnikateľské zámery a investície a určite nová situácia prinesie aj nové možnosti,“ pokračoval Mihók.

Významnú úlohu budú zohrávať podľa Mihóka aj politiky vlád v oblasti verejných financií a verejných investícií, ako aj podpory podnikateľského prostredia.

„Toto všetko môže urýchliť proces ekonomickej rekonvalescencie a nábeh na štandardné podmienky ekonomických aktivít. Mimoriadne dôležité bude riešenie, v ktorom nebude dominovať politický či stranícky prístup, ale záujem jednotlivých štátov a spoločenstiev, a teda záujem občanov bez ohľadu na politickú či religióznu orientáciu. Len spoločným úsilím všetkých tých, ktorí majú ľudskú, intelektuálnu či finančnú kapacitu, môže byť tento proces úspešný,“ doplnil Mihók.

Koronavírus nemôžeme vnímať len ako jednu epizódu

Pokiaľ budeme túto nákazu podľa Mihóka vnímať len ako jednu z epizód vývoja ľudstva, tak prídu nákazy ďalšie a určite oveľa horšie, s oveľa drastickejšími dopadmi.

„V ekonomike si musíme uvedomiť, že globalizácia má už za svojím vrcholom tak v oblasti ovládania jednotlivých ekonomických činností niekoľkými nadnárodnými spoločnosťami, ako aj v oblasti globálnych dodávateľských sietí. Toto úžasné prepojenie má totiž aj svoj negatívny efekt v tom, že vytvára aj globálne kanály na šírenie chorôb, epidémií či ekonomických problémov z kontinentu na kontinent. Podpora vytvárania menších a kompaktnejších ekonomických subjektov vytvára väčšiu ekonomickú a sociálnu stabilitu a aj lepšie predpoklady pri riešení vzniknutých problémov,“ povedal predseda SOPK.

Zároveň dodal, že obdobie, ktoré prežívame, je veľmi zvláštne. „Mnohí zrazu majú veľa času, lebo nemôžu robiť to, na čo boli zvyknutí, iní zasa toho času nemajú vôbec, lebo sa starajú o prežitie firmy či rodiny. Každý by sme si však mali nájsť čas, aby sme sa zamysleli nad tým, ako ďalej žiť či podnikať. Stali sme sa obeťami bezbrehého konzumu determinujúceho naše správanie, ktorému podriaďujeme svoj život. Občiansku slobodu si vysvetľujeme ako príležitosť robiť hocičo bez ohľadu na prostredie a okolie, v ktorom žijeme. Stali sme sa individualistami nemilosrdne uplatňujúcimi svoje práva, ktoré si sami definujeme, na úkor ostatných,“ pokračuje predseda SOPK.

Deti oberáme o budúcnosť

„Berieme si z tohto sveta oveľa viac, ako mu dávame, bez ohľadu na budúcnosť. Zrazu príde neviditeľný vírus a sme z toho zaskočení, lebo nám berie radosti nášho života. Je potrebné si uvedomiť, že náš dnešný spôsob života oberá naše deti o ich budúcnosť. Zamyslime sa preto počas týchto zvláštnych dní sami nad sebou, nad prostredím a spoločnosťou, v ktorej žijeme, a nad tým, čo tu po sebe zanecháme. Život nie sú len materiálne hodnoty, je to aj duchovno, naše vnútro a schopnosť hovoriť sám so sebou,“ uzavrel Mihók.

Slovenská obchodná a priemyselná komora je verejnoprávna inštitúcia, ktorá pôsobí na celom území Slovenska a je zameraná na ochranu a podporu podnikania a na koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí. Členovia SOPK sa podieľajú na tvorbe hrubého domáceho produktu Slovenska 84 percentami a na exporte Slovenska takmer 90 percentami.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus
Zdroj: Webnoviny.sk – Následky koronavírusu budú fatálne, Mihók očakáva dlhú a pomalú recesiu © SITA Všetky práva vyhradené.