Naďovo ministerstvo zaradilo na pripomienkovanie dokument o obrannom plánovaní, chce zvýšiť počet vojakov

Slovensko Správy

17.8.2021 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo obrany SR (MO SR) zaradilo do medzirezortného pripomienkového konania Smernicu pre obranné plánovanie SR na roky 2023 až 2028. Ide o základný národný riadiaci dokument strednodobej fázy obranného plánovania. Smernica stanovuje zámery, priority, úlohy a zdrojový rámec na zabezpečenie obrany štátu.

Zároveň je iniciačným dokumentom pre usmernenie strednodobej fázy obranného plánovania v oblasti obrany štátu na MO SR, na ďalších ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy. Medzirezortné pripomienkové konanie k smernici sa končí 30. augusta. Vyplýva to z dokumentu, ktorý zverejnili na stránke Slov-lex.sk.

Potrebná dostupnosť a stabilita

Dokument hodnotí, že Slovensko presadzuje svoje bezpečnostné záujmy v zhoršenom a dynamicky meniacom sa bezpečnostnom prostredí, ktoré sa vyznačuje najmä nestabilitou a nízkou predvídateľnosťou jeho vývoja. Na zabezpečenie obrany a rozvoja obranných spôsobilostí SR je potrebná dostupnosť a stabilita zdrojov.

Rezort preto podľa smernice plánuje, aby sa medzi rokmi 2023 až 2028 zvýšil počet profesionálnych vojakov z 16 335 na 20 633. Obranné výdavky sa pre finančne náročné strategické projekty modernizácie Ozbrojených síl SR (OS SR) a pre plnenia záväzkov SR budú zvyšovať, a to s cieľom dosiahnutia dvoch percent HDP do roku 2024.

Na personálne náklady sa bude podľa odporúčaní NATO vyčleňovať z obranných výdavkov maximálne 50 percent. Na modernizáciu výzbroje, techniky a komunikačných a informačných systémov sa bude podľa kritérií NATO vyčleňovať z obranných výdavkov minimálne 20 percent. Na obranný výskum a technológie sa budú podľa záväzkov PESCO vyčleňovať dve percentá celkových výdavkov na obranu.

Modernizácia a výzbroj 

V smernici rezort obrany predstavuje aj zámery a priority plánovaných programov. V rámci programu Obrana chce rezort skvalitniť fungovanie systému obranného plánovania SR, dosiahnuť a udržiavať predpísanú úroveň operačnej pripravenosti jednotiek OS SR či budovať kapacity a spôsobilosti pre zabezpečenie kybernetickej obrany a bezpečnosti.

Úlohou programu Rozvoj obrany je zmodernizovať a vyzbrojiť OS SR. V roku 2023 by malo ísť na programy MO SR celkovo 111 miliárd eur, teda 1,91 percenta HDP. Táto suma by sa mala do roku 2028 zvýšiť na 132 miliárd eur.

Podľa smernice by mal tiež rezort obrany podporiť v roku 2023 výskum a vývoj v obrannom priemysle sumou 4,5 milióna eur. Do roku 2028 by sa mala táto čiastka zvýšiť na 14,5 milióna eur.

Viac k témam: medzirezortné pripomienkové konanie, slovenskí vojaci, Smernica pre obranné plánovanie SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Naďovo ministerstvo zaradilo na pripomienkovanie dokument o obrannom plánovaní, chce zvýšiť počet vojakov © SITA Všetky práva vyhradené.