Na medzinárodnej reforme vzdelávania v rámci Plánu obnovy spolupracujú aj Slováci

Slovensko Správy

7.5.2021 (Webnoviny.sk) – Vzdelávacia spoločnosť PLUS Academia využíva svoje dlhoročné skúsenosti a spolupracuje na medzinárodnom výskume, ktorý na Slovensku, v Česku, Poľsku, Chorvátsku a Lotyšsku zbiera informácie o obchodných modeloch a o ponukách jazykových škôl v týchto krajinách. Cieľom výskumu je príprava reformy neformálneho vzdelávania v rámci Plánu obnovy.

Na Slovensku sa na výskume podieľa pod záštitou Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne aj Asociácia jazykových škôl. V krátkom čase je to už druhý projekt, v ktorom PLUS Academia spája sily s ďalšími vzdelávacími inštitúciami na Slovensku a v zahraničí. „Minulý mesiac sme s Univerzitou Tomáša Baťu zverejnili výsledky spoločného prieskumu, v ktorom sme zistili, že len tretina Slovákov sa celoživotne vzdeláva. Dopĺňanie kvalifikácie či neformálneho vzdelania pritom zvyšuje hodnotu zamestnancov a prispieva k ich spokojnejšiemu životu,“ vysvetľuje PaedDr. Daniel Bacík, CEO vzdelávacej inštitúcie PLUS Academia.

Výskum je realizovaný v rámci projektu ERASMUS+: Transformácia obchodného modelu tradičnej jazykovej školy prostredníctvom inovácie produktu, ktorý je zameraný na transformáciu obchodných modelov jazykových škôl a nadväzuje na Stratégiu celoživotného vzdelávania v rámci Plánu obnovy. Ten je dnes prioritou číslo jeden vo všetkých štátoch Európskej únie.

„Jazykové vzdelávanie má z dlhodobého hľadiska na Slovensku obrovský potenciál, schopnosť dorozumieť sa v zahraničných firmách, ale aj pri cestovaní či uplatnení v iných krajinách je čoraz naliehavejšia potreba. Nový výskum, ktorý realizujeme v dvoch vlnách umožňuje študentom i jazykovým školám vyjadriť sa k úrovni poskytovaných služieb a zreformovať v budúcnosti jazykové vzdelávanie na Slovensku i v Európskej únii. Spolu s partnermi z Univerzity T. Baťu veríme, že vzájomná spolupráca piatich krajín obohatí výsledky výskumu,“ dodáva Daniel Bacík.

Študenti i potenciálni zákazníci jazykových škôl sa môžu do výskumu zapojiť formou dotazníka, ktorý je dostupný na adrese https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdX05s-WjmwCkIfGfi-4BofKGtZjaUlsixBBJmA_nyCC5eHdQ/viewform?usp=sf_link

Pre jazykové školy je určený dotazník na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenI24Bq8kNuj1TEhTQ2Uj090P36onoM7B0WD8cM3_ujPIAeA/viewform?usp=sf_link

„PLUS Academia sa dlhodobo aktívne podieľa na projektoch, ktoré sú prínosné pre celkové zvyšovanie úrovne vzdelávania na Slovensku. Tak, ako v iných prípadoch, výsledky nášho výskumu budú voľne dostupné všetkým spolupracujúcim inštitúciám, aby sme aj teraz prispeli k zlepšovaniu služieb v oblasti vzdelávania,“ hovorí D. Bacík.

Výsledky predstavia realizátori výskumu na záverečnej projektovej konferencii.

Informačný servis

Viac k témam: Plán obnovy, PR, vzdelávanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Na medzinárodnej reforme vzdelávania v rámci Plánu obnovy spolupracujú aj Slováci © SITA Všetky práva vyhradené.