Minulý rok bol podľa premiéra Pellegriniho dôležitý aj z pohľadu očisty politického života

Slovensko Správy

Fotogaléria: Peter Pellegrini

1.1.2020 (Webnoviny.sk) – Minulý rok bol veľmi dôležitým aj z pohľadu očisty nášho politického a spoločenského života. Vo svojom prejave pri príležitosti vzniku SR to povedal predseda vlády Peter Pellegrini. Polícia i prokuratúra podľa premiéra svojou prácou ukazovali, že sa Slovensko postupne vysporadúva s ľuďmi, ktorí si mysleli, že kvôli svojmu postaveniu nemusia dodržiavať zákony.

„Uvedomujem si, že verejnosť bola znepokojená množstvom rôznych správ, ktoré médiá prinášali o podozreniach z fungovania justičného systému. Práve preto sme pristúpili k dôležitým krokom na jeho ozdravenie, aby sudcovia i prokurátori nielen konali nestranne a spravodlivo, ale tak aj neustále pôsobili smerom k ľuďom,“ povedal Pellegrini.

Premiér vo svojom prejave tiež povedal, že je rád, že Slovensko je naďalej bezpečnou krajinou a jednou z najrozvinutejších ekonomík sveta.

Medzi najšťastnejšími

Podľa neho patrí Slovenská republika medzi 40 najšťastnejších krajín sveta, 21 najúspešnejších štátov z pohľadu sociálnej solidarity a je súčasťou zoskupenia 36 najvyspelejších ekonomík sveta pod značkou OECD.

„Držíme si hodnoty, ktoré sú kľúčové pre naše členstvo v Európskej únii, Severoatlantickej aliancii, Schengenskom priestore i eurozóne,” doplnil predseda vlády.

Pellegriniho podľa vlastných slov teší aj to, že napriek mimoriadne turbulentným svetovým udalostiam bolo Slovensko po celý rok zodpovedným a spoľahlivým medzinárodným partnerom.

Túto pevnú pozíciu podľa neho cítil na bilaterálnych stretnutiach s prezidentom USA Donaldom Trumpom, ruským prezidentom Vladimirom Putinom aj na prijatí u Svätého Otca.

Historické míľniky

Premiér tiež spomenul, že minulý rok si Slovenská republika pripomenula viacero významných míľnikov na ceste slovenského národa históriou.

Osobitne sa pristavil pri Slovenskom národnom povstaní a vyjadril vďaku tým, ktorí „povedali jasné ‚nie‘ fašizmu a na obranu slobody sa bez váhania postavili so zbraňou v ruke“. Pripomenul, že tento rok bude 75. výročie konca druhej svetovej vojny, ktorá toto peklo na zemi odštartovala.

Tiež to, že v tomto roku Slovensko čakajú parlamentné voľby. „Je to čas, kedy ešte viac ako obvykle prerážajú na povrch negatívne emócie. K volebnému zápasu patrí aj súperenie jednotlivých ideí a vízií. Urobme však všetko preto, aby aj po spočítaní hlasov mohlo Slovensko spieť k národnému zmiereniu a bolo naďalej slobodnou a demokratickou krajinou. Záujmy štátu musia stáť nad záujmami politických strán a jednotlivcov,“ povedal premiér, ktorý zaželal, aby si Slováci aj napriek vypätému predvolebnému času zachovali medzi sebou základnú ľudskú slušnosť, šírili viac pokoja ako nenávisti a udržali Slovensko demokratické a stabilné.

Novoročný prejav predsedu vlády Petra Pellegriniho

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi pri príležitosti Nového roka vám všetkým zaželať predovšetkým veľa zdravia, pokoja a spokojného života v kruhu vašich najbližších. A dovoľte mi zaželať všetko najlepšie aj Slovenskej republike, ktorá dnes slávi svoje 27. narodeniny ako zvrchovaná, demokratická a slobodná krajina. Z pohľadu histórie je to určite veľmi malé číslo, no z pohľadu životov nás súčasníkov je to už aj zdroj našej hrdosti, že postupne spoločne zvládame náročné politické, spoločenské i ekonomické výzvy a máme svoje pevné miesto v Európe i vo svete.

Ak sa mám na chvíľu obzrieť za rokom predchádzajúcim, bol to ďalší rok silných sociálnych opatrení a upevňovania našich výborných zahraničných vzťahov. Množstvo opatrení, ktoré vláda i Národná rada prijali, smeruje k lepšej životnej úrovni všetkých ľudí na Slovensku. Ako predseda vlády som mal vždy a mám celý čas na mysli kľúčovú ideu: každý slovenský občan, bez ohľadu na to, kde sa narodil, musí mať právo na kvalitné sociálne zabezpečenie, dostupnú zdravotnú starostlivosť, dobrú prácu za dobrý plat a kvalitné vzdelanie pre svoje deti. A to bez ohľadu na to, v ktorom kúte Slovenska sa narodil a v ktorom žije.

Som veľmi rád, že Slovensko je naďalej bezpečným štátom, jednou z najrozvinutejších ekonomík sveta a že tu ľudia majú nádej na šťastný a čoraz lepší život. Patríme dnes medzi 40 najšťastnejších krajín sveta, medzi 21 najúspešnejších štátov z pohľadu sociálnej solidarity a sme súčasťou zoskupenia 36 najvyspelejších ekonomík sveta pod značkou OECD. Držíme si hodnoty, ktoré sú kľúčové pre naše členstvo v Európskej únii, Severoatlantickej aliancii, Schengenskom priestore i eurozóne.

Vážení občania,

minulý rok bol veľmi dôležitým aj z pohľadu očisty nášho politického a spoločenského života. Polícia i prokuratúra svojou prácou jasne ukazovali a ukazujú, že sa postupne vysporiadavame s ľuďmi, ktorí si mysleli, že kvôli svojmu postaveniu nemusia dodržiavať zákony Slovenskej republiky. Pri každej príležitosti som zdôrazňoval, aby orgány činné v trestnom konaní pôsobili v duchu hesla „Padni, komu padni“ a dôsledne postihovali každé protizákonné konanie.

Uvedomujem si, že verejnosť bola znepokojená množstvom rôznych správ, ktoré médiá prinášali o podozreniach z fungovania justičného systému. Práve preto sme pristúpili k dôležitým krokom na jeho ozdravenie, aby sudcovia i prokurátori nielen konali nestranne a spravodlivo, ale tak aj neustále pôsobili smerom k ľuďom.

Teší ma aj to, že napriek mimoriadne turbulentným svetovým udalostiam sme boli po celý rok zodpovedným a spoľahlivým medzinárodným partnerom. Túto pevnú pozíciu Slovenska som jasne cítil na mojich bilaterálnych stretnutiach s prezidentom USA Donaldom Trumpom, ruským prezidentom Vladimirom Putinom i na prijatí u Svätého Otca Františka. Úspešne sme zvládli naše predsedníctvo v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a rozvíjali sme našu spoluprácu v rámci Európskej únie. Chceme naďalej ostať na tejto ceste a sedieť za stolom, kde sa prijímajú tie najdôležitejšie rozhodnutia.

Minulý rok sme si pripomenuli viacero významných míľnikov na ceste slovenského národa históriou. Dovolím si však osobitne sa vrátiť k jednému, ktorý má obrovský presah aj do tohto roka. Slovenské národné povstanie bolo jedným z najdôležitejších okamihov v našej histórii. Naši otcovia a dedovia povedali jasné „nie“ fašizmu a na obranu slobody sa bez váhania postavili so zbraňou v ruke.

S úctou sa skláňam pred pamiatkou tých, ktorých toto rozhodnutie stálo ich vlastný život, a vyslovujem hlbokú vďačnosť a obdiv tým, ktorí nacistické besnenie prežili. Dnes sú stále živými svedkami čias, ktoré sa nikdy nesmú zopakovať.

Tohto roku si pripomenieme 75. výročie konca druhej svetovej vojny, ktorá toto peklo na zemi odštartovala. Ale žiaľ, radosť z osláv oslobodenia budú sprevádzať veľmi bolestné a pohnuté spomienky na mnohé vypálené slovenské dediny a na zverstvá fašistov na ich nevinných obyvateľoch.

Neberme, prosím, tieto spomienky, len ako vzdialenú históriu, ktorá sa už nikdy nemôže zopakovať. Hovorme so živými svedkami týchto tragédií, aby sme sa z ich úst priamo dozvedeli, ako ľahko sa ľudstvo môže dostať na šikmú plochu. A potom aktívne robme všetko pre to, aby sa tak už nikdy viac nestalo.

Slovensko však bude žiť nielen historickými spomienkami, ale aj politickou a občianskou súčasnosťou. Vlani som pri príležitosti Nového roka poznamenal, že pod vplyvom obrovských emócií, ktoré sa po tragických udalostiach pred dvoma rokmi medzi ľuďmi vyplavili, sme si medzi sebou začali stavať múry a barikády.

Veľmi som si želal, aby sme ako jeden národ i ako všetci občania tejto krajiny začali hľadať cestu k sebe. Aj pri príležitosti sviatku 17. novembra som pripomenul, že práve búranie múrov medzi Slovenskom a slobodným svetom bolo hlavnou myšlienkou Nežnej revolúcie.

Toto prianie, aby sme boli súdržnejší a viac držali za jeden povraz, je výsostne aktuálne aj dnes. Historické chvíle slovenského národa niesli vždy punc jednoty. Spomeňme si na slávne chvíle štúrovcov, Slovenského národného povstania či boja za slobodu a demokraciu v roku 1989.

Vážené dámy, vážení páni,

v tomto roku nás čakajú parlamentné voľby. Je to čas, kedy ešte viac ako obvykle prerážajú na povrch negatívne emócie. K volebnému zápasu patrí aj súperenie jednotlivých ideí a vízií. Urobme však všetko preto, aby aj po spočítaní hlasov mohlo Slovensko spieť k národnému zmiereniu a bolo naďalej slobodnou a demokratickou krajinou.

Záujmy štátu musia stáť nad záujmami politických strán a jednotlivcov. Mrzí ma, že práve o nich dnes počúvame akosi primálo. Za to je tu množstvo namyslených vyhlásení, kto s kým po voľbách určite nebude spolupracovať, a množstvo urážok voličov iných politických strán. Tie ma azda mrzia najviac. Sú to len a len ľudia, ktorí dávajú politikom mandát na spravovanie Slovenska, a tak to musí aj ostať! Ak sa rozhodujú inak, ako by si politici želali, je to prejav ich slobodnej vôle a chybu treba hľadať inde a nie v samotných ľuďoch.

Želajme si preto všetci v novom roku, aby sme si aj napriek vypätému predvolebnému času zachovali medzi sebou základnú ľudskú slušnosť, šírili viac pokoja ako nenávisti a udržali Slovensko demokratické a stabilné. Tieto hodnoty si musíme zachovať aj po parlamentných voľbách.

Zvládli sme v našej krátkej zvrchovanej histórii viacero náročných skúšok z demokracie. Aj teraz konajme všetci tak, aby sme naďalej boli rešpektovaným európskym i svetovým partnerom, nespochybniteľnou demokraciou bez známok extrémizmu a sociálnym štátom, kde sa všetkým ľuďom postupne žije lepšie.

Je množstvo vecí, ktoré nás rozdeľuje. Obzvlášť ma však mrzí, keď sa stretávam s nepochopením medzi jednotlivými generáciami. Keď majú ľudia pocit, že práve potreby jeho rovesníkov sú tie kľúčové a len na tie treba brať ohľad a nevidí rovnako naliehavé potreby jeho predkov či potomkov.

Slovensko vždy nieslo silné znaky medzigeneračnej solidarity. Na mojom nedávnom stretnutí vo Vatikáne potrebu tohto súzvuku vyjadril aj sám Svätý otec František. Povedal, že starší ľudia sú ako korene národa, ktoré ho pevne držia v zemi hodnôt a historických skúseností. Stredná generácia je kmeňom, ktorý má odolať náporu vetra a nepriazni počasia a držať strom hrdo vzpriamený. A napokon tí najmladší sú kvetmi i plodmi, nádejou našej budúcnosti.

Skúsme mať pri spravovaní Slovenska vždy na mysli jeho slová, aby náš národný strom bol plný života, istoty a mal svoje pevné miesto v Európe i vo svete.

Čakajú nás náročné časy. Svet okolo nás sa veľmi rýchlo mení a sme svedkami fenoménov, ktoré sme doteraz vôbec nepoznali. Nastupujúca digitalizácia a robotizácia úplne mení ekonomiku. Bojujeme so závažnými klimatickými zmenami i starnutím celej populácie. Preto nie nadarmo hovorím o potrebe zodpovedných zmien, ktoré nás všetkých v budúcnosti čakajú. A o potrebe dlhodobej vízie, ktorú bude Slovensko mať nie po voľbách, ale na desaťročia dopredu.

Vážení občania,

skúsme k týmto zmenám, k tejto vízii o našej spoločnej budúcnosti, každý prispieť svojou skúsenosťou, umom i ochotou priložiť ruku k dielu. Nech sa nám v tom počas celého roka darí, nech nám všetkým slúži zdravie a nech sa na našom malom, ale krásnom a hrdom Slovensku cítime všetci čoraz lepšie. Želám vám krásny, úspešný a pokojný rok 2020.

Viac k témam: novoročný prejav, premiér Slovenskej republiky
Zdroj: Webnoviny.sk – Minulý rok bol podľa premiéra Pellegriniho dôležitý aj z pohľadu očisty politického života © SITA Všetky práva vyhradené.