Majetok Univerzity Komenského v Bratislave prejde reorganizáciou, vytvoria mapy a elektronizujú zoznam

Slovensko Správy

13.12.2019 (Webnoviny.sk) – V rámci reorganizácie majetku Univerzity Komenského (UK) v Bratislave plánuje jej vedenie vytvoriť cenové mapy a elektronizovať zoznam svojho majetku. Uviedol to prorektor pre vonkajšie vzťahy Radomír Masaryk v rámci piatkového neformálneho stretnutia UK v Bratislave.

Na stretnutí sa pokúsili vysvetliť aj výpovede nájomných zmlúv šiestim zo 121 nájomcov, ktorí sa podľa vedenia UK nesprávali férovo a neplnili si zmluvné povinnosti. Okrem Masaryka sa na diskusii zúčastnili právnik Michal Káčerík z oddelenia legislatívy a právnických služieb a nový riaditeľ Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra Mlyny UK Peter Petro. Ten odmieta, že ide o riadenú akciu voči konkrétnej osobe a postup považuje za štandardný.

Masaryk zdôraznil, že jednou z dôležitých priorít nového rektora Mareka Števčeka bolo „urobiť poriadok“ v tom, ako univerzita zaobchádza s majetkom. Cieľom je zmapovať všetky obchodné vzťahy, ktoré majú, a urobiť poriadok s nevysporiadanými pozemkami. Univerzita si podľa Masaryka potrebuje presne zadefinovať, ktoré majetky potrebuje.

Riešenie problémov

Jedným z ďalších problémom, ktorý riešime, je to, že mnohí nájomcovia pristupujú k majetku univerzity tak, ako keby išlo o spoločnú pastvinu a máme isté problémy s platobnou disciplínou,“ doplnil Masaryk. Dodal, že nový rektor vydal presné pokyny k prípadnému neserióznemu správaniu sa obchodných partnerov. Ak k nemu dôjde, univerzita im nájom vypovie.

Sporné nájomné zmluvy sa týkali fitness centier a zábavných podnikov, ktoré momentálne ešte fungujú. Na stretnutí účastníci uviedli, že nejde len o porušovanie zmluvných podmienok, ktoré sa vyskytli počas uplynulého polroka. Káčerík dodal, že univerzita mala týmto objektom dať výpovede skôr.

Masaryk uviedol, že študentov o výpovediach nájmov týmto inštitúciám neinformovali, pretože to vnímali ako obchodný spor. Hovorí, že mali smolu, že v novembri sa skončil akademický senát, ktorý slúžil aj ako komunikačný kanál.

Stretnutie nového senátu sa uskutočnilo v decembri. Masaryk povedal, že v rámci dnešného dňa pošlú študentom detailnejšie informácie. O výpovediach nechceli hovoriť podľa Káčeríka aj z právneho hľadiska.

Zákaznícka orientácia

Nový riaditeľ Petro plánuje zlepšiť komunikáciu medzi študentami a vedením, keďže podľa neho Mlynom UK chýbala aj zákaznícka orientácia. Napríklad aj spoluprácou s portálom hodnotenia zamestnancov Staffino. Rýchle zmeny, ktoré chce vedenie zaviesť, by sa mali týkať komunikácie a tiež vzhľadu budov, a to napríklad úpravou vestibulu. V lete by mali začať rekonštruovať átriové domčeky.

Prevádzkovateľom, ktorý dostal výpoveď, je Andrej Pagáč. Ten je predsedom občianskeho združenia Študentský svet a majiteľom spoločnosti Unique s.r.o., ktorá vlastní prevádzku Musicat na internátoch.

Pagáč bol v minulosti aj zástupcom bývalého riaditeľa internátov Róberta Gulu. Univerzita Komenského tvrdí, že Pagáč a jeho spriaznené osoby prevádzkovali niekoľko podnikov za podmienok, ktoré nezodpovedali trhovým štandardom.

Podlžnosti nájomcov

Pagáč v októbri a na začiatku decembra napísal univerzite otvorené listy. Pre agentúru SITA uviedol, že nedostal na ne žiadnu odpoveď. V decembrovom liste uvádza, že podlžnosti zaplatili ešte pred dňom zaslania výpovede 16. septembra a nechápe, prečo dostali výpoveď práve oni.

Čo je ale úplne kľúčové – podlžnosti, resp. oneskorené platby nájomného, malo v priebehu r. 2019 množstvo ďalších nájomcov na internáte, niektorí vyššie sumy než my, niektorí staršie dátumy než my,“ uviedol v liste Pagáč. Doplnil, že s niektorými z nich univerzita uzavrela zmluvy o nájme aj napriek tomu. Vec postúpili právnej kancelárii, sporom sa zaoberá súd.

Rektor UK Marek Števček kvôli pochybeniu pri verejnom obstarávaní prepustil riaditeľa Mlynov UK Gulu. Vedením bol dočasne poverený Róbert Zsembera, ktorý svoje povinnosti prenechal 1. novembra novému riaditeľovi Petrovi Petrovi.

Viac k témam: Univerzita Komenského v Bratislave
Zdroj: Webnoviny.sk – Majetok Univerzity Komenského v Bratislave prejde reorganizáciou, vytvoria mapy a elektronizujú zoznam © SITA Všetky práva vyhradené.