Koučing – nástroj, ktorý človeku približuje budúcnosť

Slovensko Správy

7.5.2020 (Webnoviny.sk) – Za normálnych okolností by sme sa v tento deň mohli stretnúť na káve v rôznych mestách Slovenska. Na špeciálnej káve, kde by si nás, naše ciele do budúcnosti, naše pracovné KPIs, alebo našu nespokojnosť vypočul človek, ktorý sa profesionálne venuje tomu, aby svojim klientom pomáhal ciele v osobnej i pracovnej rovine. „Káva s koučom“ je obľúbeným formátom, ktorý na Slovensko priniesla slovenská pobočka Medzinárodnej federácie koučov (ICF) a pravidelne ju organizuje počas International Coaching Week, v týždni okolo 6. mája – Medzinárodného dňa koučovania. Ľudia, ktorí uvažujú o spolupráci s koučom, by mali možnosť bezplatnej hodinovej konzultácie spojenej s dobrou kávou. Okolnosti sa však zmenili a tak sme sa pri príležitosti tohto dňa aspoň virtuálne stretli s 2 koučami, aby sme priniesli odpovede na otázky: Ako by vyzerala káva s koučom? Ako mi koučing môže pomôcť pri launchovaní nového produktu vo firme a ako v osobnom živote? Ako si vybrať správneho kouča pre seba a pre svoj tím?

Odpovede poskytli:

Zora Inka Grohoľová, ACC – koučka s medzinárodnou certifikáciou. Pracuje s individuálnymi aj firemnými klientami v 3 jazykoch, využíva metódu Brain based coaching založenú na najnovších poznatkoch o fungovaní mozgu. Často v televízii a rozhlase hovorí o vzťahoch, komunikácii, motivácii a riešení konfliktov. Od februára tohto roka je prezidentkou slovenskej pobočky ICF.

Boris Dobiš, ACC – samostatný externý kouč, ktorý pôsobil ako manažér v oblasti predaja v nadnárodných koncernoch na Slovensku i v zahraničí. Spolupracuje s vyšším a stredným manažmentom na rozvoji líderských kompetencií, implementácii stratégií, manažmente zmien a pri riešení zložitých komunikačných situácií. Je členom boardu ICF SR, dva roky pôsobil ako prezident tejto organizácie.

Ak by išiel človek na „Kávu s koučom“, čo by na stretnutí zažil?

„Zažil by cielený, štruktúrovaný, veľmi príjemný a prínosný rozhovor, ktorý by bol celý o ňom a veľmi málo o koučovi. Smeroval by k riešeniam a do budúcnosti. Práve na budúcnosť sa koučing zameriava – pomocou cielených a veľmi dobre formulovaných otázok kouč svojho klienta smeruje k nájdeniu vlastných riešení a využitiu vlastného potenciálu, o ktorom často ani nevie. Zažil by nečakané objavy, AHA-momenty, sebapoznanie… Rozhovor by bol možno náročný, ale vo výsledku veľmi príjemný,“ začína rozhovor Zora a prirovnáva takýto rozhovor k cvičeniu:  „Keď sme napríklad vo fitku, zdvíhať činku nie je príjemné, ale je to príjemné potom, keď človek docvičí. Cvičenie i koučing sú náročné, keď prebiehajú a zároveň obe činnosti na záver prinášajú veľmi radostný zážitok a satisfakciu.“

„Koučing je „makačka“ vo svoj vlastný prospech a na konci človeka čaká to príjemné,“ smeje sa Boris a dopĺňa: „Človek ale nie je ponechaný sám na seba. Kouč je tam od toho, aby človek „makal“ správnym smerom a na správnej veci. Kouč v neho verí a podporuje ho.“

S akými témami sa na koučov ľudia najčastejšie obracajú? V akých situáciách ocenia ich podporu?

„Manažéri a majitelia firiem sa na nás obracajú napríklad, aby sme im pomohli hľadať cesty, ako dosahovať svoje KPIs a čo všetko okolo tohto spraviť. Druhou veľmi častou oblasťou je komunikácia – najmä príprava na prezentovanie v komplikovaných situáciách, ak treba odkomunikovať nepríjemné veci, alebo napríklad osobná príprava na prezentáciu nepriaznivých výsledkov, alebo hodnotiace rozhovory. Pomáhame zvládať emócie a udržiavať faktickú rovinu.

Manažérske tímy nás kontaktujú napríklad aj vtedy, keď hľadajú to, čo je pre ich spoločnosť najlepšie a nechcú si sami sebe stáť v ceste.“ (Boris)

„Väčšinou nás zavolajú a povedia – my máme takýto problém a nevieme sa pohnúť ďalej. A práca kouča je otočiť to na riešenie. Pýtame sa, čo by chceli mať namiesto toho, čo majú teraz. To sú otázky, nad ktorými ľudia občas prekvapene krútia hlavou a povedia, že  predsa chcú, aby ten konkrétny problém nemali. A my sa ďalej pýtame, ako by to vyzeralo, keby tento problém nebol – ako by veci vyzerali, ako by sa správali oni a ako ich kolegovia. Kouč sa pýta, čo by sa dialo, nie, čo by sa nedialo.  Poviem príklad, s ktorým sa často stretávam. Komunikačné nástroje vo firmách fungujú živelne, často mávame 30 chatovacích skupin, kde každý píše všetko, niektorí kolegovia píšu o polnoci a ostatní sú v strese, lebo nevedia, kedy a na čo majú reagovať. Výsledkom koučovacieho procesu je napríklad nastavenie jasných pravidiel, vďaka ktorým sa tieto nástroje začnú využívať funkčne.

Mozog má totiž obmedzenú kapacitu vypínania a zapínania pozornosti. Keď sa človek venuje nejakej téme a zrazu pípne notifikácia, je to akoby  šoférovali a zrazu zastavili, vystúpili, obišli auto, zistili, čo sa deje vonku a následne si zase sadli za volant a naštartovali. A vieme, čo najviac míňa palivo – vypínanie a zapínanie. Akékoľvek vyrušenie teda znamená míňanie energie a znižuje efektivitu práce. Toto je veľmi dôležité napríklad pri nastavení komunikačných kanálov – mať jasné pravidlá, čo zavolám, čo napíšem do whatsapp, čo napíšem do spoločného chatu, čo do mailu a čo si nechám na týždenný meeting.“ (Zora)

„Ja som často vo firmách, kde tím potrebuje neutrálneho facilitátora, pretože každý z tímu má vlastný legitímny záujem niečo presadiť. Kouč je vždy neutrálny, nezaujatý a neposudzuje. Naša úloha je skúmať súvislosti a poskytnúť „helikoptérový pohľad“, aby sa nestalo, že ľudia v tíme „pre stromy nevidia les“.“ (Boris)

Koučing stavia na pozitívnych vlastnostiach človeka. Čo si pod tým máme predstaviť? Má takéto chválenie zmysel?

„Pozitívny prístup a pozitívna psychológia môže byť často dezinterpretovaná, ak ju vnímame ako prílišné vychvaľovanie – tak to však nie je. Pozitívny v tomto prípade znamená konštruktívny – t.j. všetko, čo už existuje, na čom vieme stavať. Neťaháme klientom medové motúzy, akí sú fantastickí, ale pátrame po tom, aký majú potenciál a od čoho sa môžu odrážať. Hľadáme danosti, ktoré sú dobrým základom pre akékoľvek ďalšie kroky.” (Boris)

„Pozitívnosť je o oceňovaní. Nehovoríme klientovi „Máte obrovský talent a je to obdivuhodné”, ale oceňujeme snahu, úsilie, splnene úlohy a nielen danosti. V tomto je koučing vzácny, lebo ľudia málokedy zažívajú uvedomenie si svojej snahy. Patria sem však aj reflexie, ktorými kouč upozorňuje na negatívne veci, ktoré si všimol vo vzorcoch správania. Napríklad môžem klientovi povedať: „Všimla som si, že niekedy nedoťahujete veci do konca – je to iba môj dojem, alebo je to naozaj tak?“ Prípadne: „Často hovoríte o tom, že máte toho príliš veľa..“ Kouč môže a má hovoriť aj o negatívnych veciach a takto klienta posúvať ďalej.” (Zora)

Podľa čoho si máme vybrať kouča?

„Je to podobné ako s každým nákupom vo firme. Je užitočné venovať tomu čas, z dlhého zoznamu koučov uvedených na stránke www.icf.sk si spraviť vlastný „shortlist“. Následne odporúčam dohodnúť sa s aspoň tromi koučmi a absolvovať ukážkové stretnutie, kde vidíte, kto na Vás ako zapôsobí, či cítite, že mu/jej budete dôverovať. Investovať čas a energiu a porozprávať sa s viacerými. Toto prvé stretnutie funguje ako overovanie chémie – zoznamovanie a zisťovanie, či sú ľudia kompatibilní.“ (Boris)

„Na ukážkové stretnutie úplne stačí 45 minút. Ak si CEO povie, že hľadá kouča, môže si napríklad v jednom týždni dohodnúť 3-5 stretnutí a po piatom určite bude vedieť, s kým chce spolupracovať. Môže sa stať, že si jedného kouča vyberie pre seba a ďalšieho pre svoj tím.“ (Zora)

Už na tento predvýber však potrebujeme určité kritériá, ktorými sa budem riadiť. Ako si môžeme byť istí, že do shortlistu sme si vybrali len kvalitných koučov?

„Človek môže použiť dobrú referenciu, alebo pracovať s koučmi, ktorí sú na zozname ICF, čo mu ponúka garanciu celosvetovo uznávaného vzdelania. Toto vzdelávanie musí byť neustále dopĺňané a my, koučovia, musíme neustále dokazovať, že udržiavame všetky naše kompetencie. Každý jeden kouč zo zoznamu ICF v každej krajine má právo kdekoľvek na svete vykonávať koučovskú profesiu na najvyššej a celosvetovo uznávanej úrovni. To je garancia ICF.“ (Zora)

„Všetci koučovia ICF prešli akreditovaným výcvikom zameraným na hlavné kompetencie kouča a dodržiavajú etický kódex. O kvalitu oboch týchto pilierov sa stará centrála ICF. Akreditácia koučovacích škôl a certifikácia koučov zároveň nefunguje na národnej úrovni, ale globálne – existuje jedno jediné miesto v centrále v USA, kde všetky vzdelávania porovnávajú rovnakým metrom. Nemôže sa stať, že čo by prešlo v jednej krajine, neprešlo by inde a naopak.“ (Boris)

„Ak je niekto certifikovaný kouč na Slovensku, znamená to, že je rovnako dobrý ako najlepší kouč v New Yorku, ktorý pracuje s top manažérmi. Má presne také isté vzdelanie a takú istú kompetenciu. Vnímam to ako garanciu kvality, ktorú zoznam koučov vedených v ICF poskytuje.“ (Zora)

Mám firmu, všetko ide OK a chcem prosperovať ešte lepšie. Potrebujem kouča?

„Téma na koučovanie by bola „chcem, aby moja firma fungovala lepšie“ a prvá podpora zo strany kouča bude, aby si CEO pomenoval, čo v jeho slovníku znamená „lepšie“ a do kedy by to „lepšie” malo nastať. Zvyčajne koučovací proces trvá niekoľko mesiacov. Určíme si teda spoločne, že keď sa na konci koučovacieho obdobia stretneme, podľa akých kritérií bude CEO hodnotiť, že firma je na tom lepšie. Podľa čoho to bude vedieť on, podľa čoho to spozná jeho tím, podľa čoho to spozná konkurencia a podľa čoho jeho kouč. Následne sa riešia konkrétne KPIs, napríklad: lepšia penetrácia trhu, zvýšenie predaja, zlepšenie internej komunikácie v tíme.“ (Boris)

Ako môže kouč pomôcť firme zlepšiť penetráciu trhu?

„Kouč tam hrá špeciálnu úlohu – niekedy je napríklad veľmi užitočné mať kouča z iného prostredia, ako je core biznis firmy, pretože kladie otázky, ktoré si už zamestnanci nekladú, nakoľko sú veľmi ponorení do detailu. Napríklad: Čo iné robí konkurencia, ktorá je ďalej? Čím by ste ich chceli predbehnúť? Čím chcete byt jedineční? Prečo by  to nemohlo fungovať u Vás? Človek, ktorý funguje vo firme, pozná jej pomyselné hranice a nepýta sa za určitú čiary. Kouč pomáha búrať tieto filtre.. Indikácia na kouča je teda kedykoľvek, keď ide o vytvorenie niečoho, o pohľad do budúcnosti, alebo riešenie problému – viem, že toto by som chcel, ale neviem, ako to mám uchopiť, aký má byť prvý krok, ako presvedčiť spolupracovníkov, … (Boris)

Ak teda napríklad chcem launchovať nový produkt, mám si zavolať kouča?

„Kouč pomáha vtedy, keď sa ľudia potrebujú ujednotiť na jednej myšlienke – čo ideme urobiť a aký chceme, aby bol výsledok?  Vo firme nelaunchujeme pre launch, ale pre výsledok. Ale o týchto výsledkoch a o tom, prečo to celé robíme, sa málo rozprávame. Toto by malo byť každému jasné – často sme však svedkom, ako si všetci myslia, že vedia, prečo niečo robia, ale každý to vlastne robí pre niečo iné a takto sa míňa synergia a potenciál tímu. V rámci koučingu pomáhame nájsť spoločný naratív, kedy sa spoločný cieľ zvedomí v rámci celého tímu a zároveň takto umožníme ľuďom nájsť si v tom spoločnom aj vlastnú individuálnu motiváciu.“ (Zora)

Dá sa merať práca kouča?

„Dá sa to – merateľnosť cieľa je dokonca povinná. Metrika sa nastavuje hneď na začiatku, najčastejšie kvantitatívne, na škále, alebo vo forme výroku, napríklad: „O 3 mesiace, ak sa zlepší v tíme komunikácia, tak budem súhlasiť s výrokom „Teším sa do práce”, alebo pri tímovom koučingu to môže byť: „O 3 mesiace budeme všetci súhlasiť s výrokom: komunikácia v našom tíme je plynulá a efektívna.” Rozprávame sa s klientmi o časovom horizonte, konkrétnom cieli a spôsobe, ako sa cieľ bude merať. Niekedy to môže byť aj veľmi konkrétny pocit – napríklad „O 3 mesiace chcem mať pri komunikácii v anglickom jazyku pocit pokoja v žalúdku.„, alebo želaný stav: „Chcem komunikovať anglicky tak, aby som slovník potreboval iba 1x za deň.“

Veľa pracujeme s hodnoteniami – klientom napríklad pri 360 stupňovej spätnej väzbe vyjde, že ich vyhodnotili kolegovia a šéf, že majú zlý time-manažment, alebo že v ich oddelení majú príliš vysokú fluktuáciu. Klienti teda prídu s výsledkom hodnotenia, ktoré nazývaju problémom a my sa pýtame na cieľ. Aký je cieľ a ako by sme ho zmerali? Keď dnes moje komunikačné zručnosti šéf ohodnotil číslom 3, na akom čísle chcem byť pri ďalšom hodnotení o 3 mesiace?“ (Zora)

Na koľkých cieľoch môžem naraz pracovať s pomocou kouča?

„Cieľov môže byť viac, ja s klientami štandardne pracujem na 3 cieľoch. Mali by byť čo najviac odlišné – jeden by bol napríklad komunikačný, jeden vo výkone a jeden v osobnom živote. Chcem sa naučiť efektívne komunikovať, chcem sa naučiť tancovať, chcem vedieť dobre odprezentovať výsledky v práci, napísať významný článok pre relevantnú platfomu, chcem cvičiť,… Niekoľkí moji klienti mali za cieľ napísať a aj napísali knihu.“ (Zora)

Ak mám cieľ napísať knihu – ako mi pomôže kouč? Povzbudí ma, že na to mám? Pomôže mi odstrániť bariéry?

„Pri písaní knihy by som napríklad klientovi pomohla, aby si určil konkrétny cieľ. Kde chce byť o 3 mesiace – chce mať hotovú štruktúru, alebo krstiť vydanú knihu? A následne sa rozprávame o tom, čo všetko urobiť, aké mikrokroky, aby to o 3 mesiace naozaj mal. Koľko času je reálne, aby tomu venoval a koľko času by chcel venovať? Čo všetko k tomu potrebuje? Čo to pre neho bude znamenať, ak o 3 mesiace bude mať hotovú kostru knihy, alebo ak ju bude krstiť? Aký pocit by chcel zažiť, čo očakáva od okolia, aké svoje danosti využije? Na koučingu preklenujeme predstavy budúcnosti vďaka práci s aktuálnymi vzorcami správania a návykmi. Kouč pomáha klientovi vidieť jeho potenciál a vizualizovať budúcnosť.“ (Zora)

Aký je Váš najsilnejší zážitok z koučingu?

„Aha-moment z tímového koučingu, kedy jednotliví členovia tímu pochopili, že každého motivuje niečo iné a že táto pestrosť je pre celý tím veľmi obohacujúca a pomáha pri spolupráci.“ (Boris)

„Veľmi silné momenty pre mňa predstavujú pro bono aktivity, kedy napríklad v rámci programu Teach for Slovakia bezplatne koučujeme mladých ľudí, ktorí vyučujú deti v marginalizovaných komunitách. Ja sama mám dve klientky, ktoré spoluprácu so mnou vnímajú ako veľkú pomoc.“ (Zora)

Koučing a súčasná situácia. Zmenili sa potreby a očakávania klientov? S čím im aktuálne najviac pomáhate?

„Hneď na začiatku krízy vznikol projekt Lemon coaching ako spontánna iniciatíva pofesionálnych koučov, kedy sme cítili spoločenskú zodpovednosť podporiť ľudí v prvej línii, predovšetkým zdravotníkov, ale aj ďalších, ktorých kríza nejakým spôsobom zasiahla.

Keď táto kríza prejde, úloha koučov bude väčšia než kedykoľvek doteraz. Súčasná situácia priniesla obrovské existenciálne otázky, obrovské zmeny – a vyrovnanie sa so zmenou je jedna z kompetencií kouča. Máme nástroje, ako previesť našich klientov zmenou, aby ju zvládli po mentálnej, komunikačnej, organizačnej i osobnej stránke.  Vďaka koučingu dokážeme pomôcť rýchlo zareagovať a adaptovať sa na novú situáciu, ako aj vyrovnať sa so stresom. Tak v biznis prostredí, ako aj osobnom živote.

Zároveň v súčasnosti už všetci poznajú benefity koučingu na najvyšších úrovniach biznisu, športu a politiky. Koučing sa aktuálne demokratizuje a dostáva sa do ďalších úrovní, k viacerým ľuďom a som presvedčená, že je to veľmi dobré – koučing má totiž veľkú úlohu v tom, aby akákoľvek spoločnosť a ľudia v nej prosperovali a boli úspešní.“ (Zora)

Koučing:

Koučing je proces, ktorý vďaka využívaniu sily otázok a aktívneho počúvania privádza klientov k získavaniu vlastných odpovedí. Je to nástroj zameraný na budúcnosť a dosahovanie cieľov. Využíva sa v biznis prostredí, v osobnom a partnerskom živote, na dosiahnutie work-life balance, ako aj v podnikaní, manažmente a leadershipe.

ICF SR:

Na Slovensku už 15 rokov aktívne pôsobí organizácia Medzinárodná federácia koučov ICF SR, ktorej hlavným poslaním je rozvíjanie profesionálneho koučingu.

ICF výrazne prispieva k zviditeľňovaniu profesie koučingu aj pomocou nástrojov, akým je celosvetový Register koučov akreditovaných ICF (Coach Referral Service); ide o bezplatnú službu, ktorá potenciálnym klientom umožňuje nájsť vo svojom regióne akreditovaných koučov, ktorí sú členmi ICF.

ICF podporuje svojich členov cestou kontinuálneho profesionálneho rozvoja a vytváraním tak miestnych, ako aj medzinárodných príležitostí pre ďalšie vzdelávanie vrátane konferencií, výročných správ o realizovaných prieskumoch a programov zameraných na networking. ICF taktiež chráni integritu koučingu prostredníctvom medzinárodne akceptovaných profesionálnych štandardov.

www.icf.sk

Informačný servis

Viac k témam: ICF, International Coaching Week, koučing, Medzinárodná federácia koučov, Medzinárodný deň koučovania, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Koučing – nástroj, ktorý človeku približuje budúcnosť © SITA Všetky práva vyhradené.