Investičný fond Arca Capital CEE vyplatí akcionárom dividendu

Slovensko Správy

20.11.2019 (Webnoviny.sk) – Investičný fond Arca Capital CEE pripíše počas decembra tohto roka svojim akcionárom dividendu v hodnote 7 500 Kč (293 eur) na jednu akciu. Rozhodlo o tom valné zhromaždenie. Akcionári zároveň schválili dosiahnutý zisk fondu za rok 2018 vo výške viac ako 129 miliónov Kč (viac ako 5 miliónov eur). Arca Capital CEE je samosprávny investičný fond kvalifikovaných investorov, ktorý svojim akcionárom generuje dlhodobo atraktívne výnosy. Priemerné ročné zhodnotenie fondu za posledné roky je vo výške 7,7 %. Fond je obchodovaný aj na Burze cenných papierov Praha. 

Riadne valné zhromaždenie schválilo hospodársky výsledok spoločnosti Arca Capital CEE za účtovné obdobie roku 2018. Dosiahnutý zisk bol vo výške 129 252 745 Kč (5 052 290 eur). Podiel na zisku (dividenda) predstavuje sumu 7 500 Kč (293 eur) na jednu akciu pred zdanením.

Primárnym cieľom fondu a jeho investičnej stratégie je aj v ďalšom období  udržať atraktívne výnosy v minimálnej výške 7,5 % ročne. „Aktuálne vnímáme výrazný potenciál budúceho zhodnotenia pri nákupe nových aktív, či už v oblasti private equity, nehnuteľností, ako aj akcií verejne obchodovatelných spoločností,“ hovorí Pavol Krúpa, predseda dozornej rady Arca Capital CEE. “ Momentálna makro-ekonomická situácia na trhu, či už je to napríklad brexit alebo obchodná vojna medzi USA a Čínou, prináša jedinenčné možnosti inestovania na kapitálových trhoch, kde fond disponuje unikátnym know-.how.“

Príkladom takýchto projektov fondu je napríklad úspešná investícia do akcií spoločnosti O2 Česká republika realizovaná so zhodnotením vo výške 33 % či Unipetrol s výnosom 115 %. Investičný mix portfolia fondu je doplnený aj o investície do pevne zúročených nástrojov finančného trhu, ktoré prinášajú istotu zhodnotenia fondu. Úspešnosť stratégie fondu potvrdzujú jeho každoročné hospodárske výsledky a zhodnotenie, ktoré fond svojim investorom prináša už 11 rokov.

Arca Capital CEE je samosprávny uzatvorený investičný fond kvalifikovaných investorov, ktorý pôsobí na českom i slovenskom trhu už 11 rokov. Stratégia fondu prináša jeho investorom dlhodobé atraktívne zhodnotenie. Diverzifikuje portfólio tak, aby prinášalo vždy istotu zhodnotenia investície a vďaka unikátnemu know-how potenciál nadštandardných výnosov. Arca Capital CEE je verejne obchodovateľným fondom na Burze cenných papierov Praha, segment trhu kvalifikovaných investorov (ISIN: CZ0008042900). Prospekt akcií Arca Capital CEE, uzatvorený investičný fond, a.s. bol schválený ČNB a je uvedený na webových stránkach spoločnosti. Ďalej je možné ho získať v listinnej podobe v sídle emitenta, a to na adrese Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha. Informácie uvedené v tlačovej správe majú iba informačný charakter a nejde o ponuku ani verejnú ponuku.

Inzercia

Viac k témam: Arca Capital CEE., investičný fond, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Investičný fond Arca Capital CEE vyplatí akcionárom dividendu © SITA Všetky práva vyhradené.