Henkel Slovensko rozdelí viac ako 45-tisíc eur na podporu seniorov počas pandémie

Slovensko Správy

12.5.2020 (Webnoviny.sk) – Medzi stovku z prihlásených projektov rozdelí Henkel Slovensko sumu 45 000 eur. Vybrali ich spoločne s Centrom pre filantropiu v rámci druhého ročníka grantového programu „Henkel Slovensko seniorom“. Pomoc poputuje na projekty, ktoré majú za cieľ zmierniť dopad situácie okolo šírenia ochorenia COVID-19 v najzraniteľnejšej skupine obyvateľov.

Spoločnosť Henkel Slovensko pod záštitou Nadácie Fritza Henkla v uplynulom roku vyhlásila prvý ročník grantovej výzvy s cieľom prispieť k zvyšovaniu kvality služieb pre seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, podporovať vytváranie podmienok na ich zmysluplné trávenie voľného času, ale najmä znižovať riziko generačnej priepasti. Zameranie tohto ročníka organizátori rýchlo prispôsobili momentálnej situácii. „Naším cieľom je prispieť k riešeniu aktuálnych a akútnych problémov seniorov vyplývajúcich zo súčasnej situácie spôsobenej pandémiou. Vzhľadom na neustály vývoj situácie chceme podporiť  projekty, ktoré majú jasnú predstavu a reálny plán, ako byť seniorom nápomocný. Cielime tak na projekty, ktoré vedia organizácie realizovať čím skôr, v období od mája do septembra 2020,“ vysvetlila cieľ programu pri jeho vyhlásení Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko.

Program sa sústredil na seniorov v sociálnych zariadeniach, ako aj na tých, ktorí žijú vo svojich domácnostiach. Do druhého ročníka sa mohli prihlásiť neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, ako aj organizácie verejného sektora a zariadenia poskytujúce sociálne služby či iní poskytovatelia sociálnej pomoci. Žiadosti mohli byť zamerané na získanie prostriedkov na zabezpečenie materiálnych a chemických prostriedkov, organizačných alebo podporných aktivít, ktoré riešia aktuálne potreby seniorov alebo zmierňujú šírenie ochorenia COVID-19.

Komisia zložená zo zástupcov Henkel Slovensko, Centra pre filantropiu a odborníkov zo sociálnej oblasti sa nakoniec rozhodla podporiť až 113 zo 143 prihlásených projektov. „Oproti prvému ročníku grantového programu nás prekvapil najmä počet prihlásených projektov, ktorý bol viac ako 5-násobný. Pri vyhodnocovaní  projektov sme sa ako komisia zhodli, že chceme podporiť čo najviac žiadostí, aj keď nižšou sumou. Dôvodom bolo, že všetky organizácie výstižne popisovali, ako ich korona kríza zasiahla,“ vysvetľuje Zuzana Kaňuchová

Do komisie druhého ročníka organizátori prizvali aj externých hodnotiteľov a odborníkov na oblasť sociálnych vecí, ktorí pomohli vyhodnotiť užitočnosť projektov. Pri výbere projektov prihliadali nielen na akútnosť problému a realizovateľnosť aktivít, ale aj efektívnosť rozpočtu. Výšku príspevku odstupňovali s prihliadnutím na počet klientov, ktorí vďaka nemu získajú podporu.

Podporené sú projekty naprieč celým Slovenskom, ktorých zameranie sa šíri od prevádzkovania linky dôvery pre seniorov cez nákup a rozvoz potravín až po šitie rúšok a nákup germicídnych žiaričov do zariadení. O príspevky na dezinfekčné a zdravotnícke potreby pre ošetrujúci personál a pre klientov zariadení (rúška, rukavice, žiariče, dezinfekcia) prejavili žiadatelia najväčší záujem.

Druhou najžiadanejšou oblasťou podpory boli projekty na zlepšenie komunikácie seniorov s vonkajším svetom a príbuznými (tablety, notebooky, slúchadlá) či zlepšenie TV pripojenia. „Bolo veľmi pozitívne vidieť, že naprieč regiónmi sa organizujú stovky drobných projektov, ktoré sa neustále snažia zlepšovať kvalitu života seniorov a zmierniť dôsledky samoty spôsobenej núteným odlúčením od ich rodín. Aj keď ich fyzické zdravie je teraz aktívne diskutované, netreba zabúdať ani na to psychické. Radi sme preto podporili projekty, ktoré myslia na bežné dni seniorov a ktoré sa usilujú, aby túto krízu prežili nielen v dobrom zdraví, ale aj v psychickej pohode,“ uzatvára Zuzana Kaňuchová.

Zoznam podporených projektov nájdete tu: http://www.cpf.sk/sk/novinky-a-aktuality/grantovy-program-henkel-slovensko-seniorom/

O spoločnosti Henkel

Spoločnosť Henkel pôsobí celosvetovo s vyrovnaným a diverzifikovaným portfóliom produktov. Vďaka silným značkám, inováciám a technológiám zastáva Henkel vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných odvetviach. V oblasti lepidiel je Henkel divízia Adhesive Technologies celosvetovým lídrom na trhu v rámci všetkých priemyselných segmentov. V oblastiach Laundry & Home Care a Beauty Care je Henkel na vedúcich pozíciách na viacerých trhoch a v kategóriách vo svete. Spoločnosť bola založená v roku 1876 a má za sebou viac než 140 úspešných rokov. V roku 2019 dosiahla obrat vo výške 20 mld. eur a upravený prevádzkový zisk približne vo výške 3,2 mld. eur. Henkel zamestnáva viac než 52 000 ľudí po celom svete, ktorí spolu tvoria zanietený a veľmi rôznorodý tím, ktorý spája silná firemná kultúra a spoločný záujem vytvárať trvalo udržateľné hodnoty a ktorý zdieľa spoločné hodnoty. Ako uznávaný líder v oblasti udržateľnosti je Henkel na popredných priečkach v mnohých medzinárodných indexoch a hodnoteniach. Prioritné akcie spoločnosti Henkel sú kótované na nemeckom akciovom indexe DAX. Viac informácií nájdete na stránke www.henkel.com.

Na Slovensku pôsobí Henkel vo všetkých troch strategických oblastiach už od roku 1991. Henkel Slovensko predáva viac ako 50 značiek a dnes zamestnáva viac ako 1 900 pracovníkov.

Informačný servis

Viac k témam: Henkel, Henkel Slovensko, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Henkel Slovensko rozdelí viac ako 45-tisíc eur na podporu seniorov počas pandémie © SITA Všetky práva vyhradené.