Feministické mimovládky sú proti „embryovej“ novele SNS, môže dôjsť k emocionálnemu vydieraniu

Slovensko Správy

15.11.2019 (Webnoviny.sk) – Feministické mimovládne organizácie Možnosť voľby, Aspekt a iniciatíva Povstanie pokračuje žiadajú parlamentný výbor pre zdravotníctvo, aby neodporučil schválenie „embryového“ návrhu novely zákona od SNS. Podľa tohto návrhu by ženám plánujúcim potrat mali umožniť počuť tlkot srdca embrya. Možnosť voľby o tom informuje na sociálnej sieti Facebook. Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti predložili poslankyne Eva Smolíková, Magdaléna Kuciaňová a Eva Antošová zo Slovenskej národnej strany (SNS).

Návrh na neodborných základoch

Mimovládky v stanovisku pre výbor tvrdia, že návrh stavia na neodborných základoch, že jeho vykonávanie môže viesť k zvýšenému riziku poškodenia tkanív plodu a je v príkrom rozpore s požiadavkou poskytovať zdravotnú starostlivosť na základe dobrovoľného a slobodného súhlasu pacientky.

Vytvára priestor pre emocionálne vydieranie žien v zraniteľnej situácii, môže viesť k obmedzovaniu prístupu k medicínsky správnym informáciám o umelom prerušení tehotenstva, obmedzuje možnosti lekárov vykonávať svoju profesiu odborne a eticky a je v rozpore s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky,“ uviedli v stanovisku.

Ženy čelia mnohým prekážkam

Rozpor návrhu s medzinárodnými ľudskoprávnymi záväzkami vidia mimovládky v tom, že podľa nich výrazne sťažuje prístup žien k službám v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.

Dňa 18.októbra Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva vydal záverečné zistenia, v ktorých hodnotí, ako Slovenská republika napĺňa svoje záväzky vyplývajúce z Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach. V prípade napĺňania záväzkov vyplývajúcich z práva na zdravie výbor vyslovil hlboké znepokojenie nad tým, že ženy v Slovenskej republike čelia mnohým prekážkam v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia vrátane prekážok v prístupe k umelému prerušeniu tehotenstva a k antikoncepcii. Výbor zároveň vyjadril hlboké znepokojenie nad ďalším obmedzovaním reprodukčných práv žien, ktoré by vyplynulo z prijatia legislatívnych návrhov predložených na októbrovú schôdzu parlamentu,“ vyhlasujú mimovládky a dodávajú, že sa to týka aj uvedeného návrhu poslankýň SNS.

Viac k témam: Národná rada SR, Parlamentný výbor pre zdravotníctvo, potrat
Zdroj: Webnoviny.sk – Feministické mimovládky sú proti „embryovej“ novele SNS, môže dôjsť k emocionálnemu vydieraniu © SITA Všetky práva vyhradené.