Členstvo v Rade vlády pre rodinu a demografický vývoj láka mnoho záujemcov

Slovensko Správy

16.8.2021 (Webnoviny.sk) – O účasť vo vznikajúcej Rade vlády pre rodinu a demografický vývoj je veľký záujem. Okrem zástupcov registrovaných cirkví a splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Andrey Bučkovej by sa do rady chceli dostať aj predstavitelia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), aj Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Rezort vedený Veronikou Remišovou a komora sociálnych pracovníkov to uviedli ako zásadnú pripomienku k návrhu na zriadenie Rady vlády SR pre rodinu a demografický vývoj.

Hlásia sa aj sociálni pracovníci

„Vzhľadom na úlohy a ciele, ktoré má plniť rada, ako aj zdroje podpory smerujúce k napĺňaniu týchto cieľov považujeme za potrebné, aby členmi rady boli aj zástupcovia ministerstva,“ tvrdí MIRRI.

Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce svoj záujem o účasť v rade zdôvodnila tým, že sa venuje sociálnej politike a sociálnemu prostrediu, v ktorom ľudia žijú.

Členmi vznikajúcej Rady vlády pre rodinu a demografický vývoj chcú byť aj zástupcovia registrovaných cirkví a náboženských spoločností.

„Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti sú explicitne uvedené ako oprávnení žiadatelia dotácií na podporu plnenia funkcií rodiny v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,“ upozorňuje KBS.

Majú pripraviť národnú stratégiu

Rada vlády pre rodinnú politiku a demografiu má pripraviť Národnú stratégiu na podporu rodiny a demografického rastu na Slovensku.

Podľa KBS si to vyžaduje pozornosť všetkých ekonomicko-sociálnych partnerov štátnej a verejnej správy, samosprávy aj občianskej spoločnosti, ktorej súčasťou sa registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.

Záujem o členstvo v rade vyjadrila aj splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková.

„Keďže pôsobnosť navrhovaného poradného orgánu bude v oblastiach s rozhodujúcim vplyvom na rodinu a demografiu, najmä v oblastiach bývania, vzdelávania, či hmotnej a nehmotnej podpory rodín, ide o rovnaké sledované oblasti ako v Stratégií rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030,“ uviedol úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v zásadnej pripomienke k návrhu na vznik rady.

Poradný orgán prepojí inštitúcie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje zriadiť Radu vlády SR pre rodinu a demografický vývoj.

Má ísť o poradný orgán prepájajúci štátne inštitúcie, samosprávu, akademické inštitúcie, či stavovské organizácie pri tvorbe a realizácii politiky štátu v oblasti rodiny a demografického vývoja.

„Strategické dokumenty, ktorých tvorbu bude rada koordinovať a následne predkladať vláde na schválenie, zohľadnia špecifiká rôznych rezortov a vytvoria základ pre dlhodobý, systematický a udržateľný prístup k otázkam rodinnej a demografickej politiky,“ tvrdí ministerstvo práce.

Návrhom sa podľa rezortu plní programové vyhlásenie súčasnej vlády, v ktorom si vláda stanovila ako jeden z cieľov zriadenie Rady vlády SR pre rodinnú politiku a demografiu.

Viac k témam: demografia, Rada vlády pre rodinu a demografický vývoj, rodina
Zdroj: Webnoviny.sk – Členstvo v Rade vlády pre rodinu a demografický vývoj láka mnoho záujemcov © SITA Všetky práva vyhradené.