Bratislavské združenie Vagus získalo od štátu financie na bývanie, ľudia bez domova dostanú novú šancu

Slovensko Správy

18.8.2021 (Webnoviny.sk) – Občianske združenie (OZ) Vagus, ktoré pôsobí v Bratislave, získalo nenávratný finančný príspevok od Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v sume 378 121,98 eura na projekt Dostupné bývanie s prvkami housing first.

„Peniaze sú určené na získanie bytov na prenájom pre ľudí bez domova na komerčnom trhu. Zo strany štátu ide o prvý významný krok smerom k ukončovaniu bezdomovectva,“ uviedla v tlačovej správe riaditeľka združenia Alexandra Kárová.

Cieľom je udržať si bývanie 

Peniaze sú určené na podporu nájmu 15 bytových jednotiek na komerčnom trhu pre ľudí bez domova. Cieľovou skupinou sú ľudia bez domova ako nezamestnaní, seniori, ľudia po výkone trestu, odchovanci z detských domovov, ľudia so závislosťami a fyzickým či psychickým hendikepom. V priebehu projektu je cieľom ubytovať približne 15 ľudí, ktorí si udržia bývanie.

„Nejde o rozdávanie bytov ľuďom bez domova ale systematickú prácu na zlepšení sociálnej situácie ohrozených skupín obyvateľstva. Spočiatku je veľmi dôležitý veľmi intenzívny vzťah človeka so sociálnym pracovníkom a finančná podpora nájmu. Postupne sa výška príspevku znižuje a človek sa osamostatňuje,“ vysvetľuje Kárová.

Nízky počet nájomných bytov

Vagus pracuje na princípoch efektívnej metódy ukončovania bezdomovectva Housing first vo svojom Integračnom programe Medzimiesto už tri roky. „Prístup vychádza zo skúsenosti, že až keď má človek kde bývať a má pokryté základné životné potreby, je schopný začať pracovať na zlepšení svojej sociálnej situácie,“ spresňuje Kárová.

Vagus získava byty do prenájmu od bratislavských mestských častí, súkromných prenajímateľov a spolupracuje aj s Nadáciou Cvernovka. Financie na fungovanie programu získava od komunálnych subjektov, zo súkromného sektora aj od individuálnych darcov. „Stále patríme medzi krajiny s najnižším počtom nájomných bytov v EÚ. Práve nedostupné bývanie je jeden z dôvodov bezdomovectva,“ dodáva.

Povinnosť zberu dát

Projekt ministerstva ukladá združeniu povinnosť zbierať dáta, ktoré následne môže využiť. „Budeme podrobne sledovať, odkiaľ prichádzajú klienti zapojení do programu, ich vek, národnosť, ako dlho sú na ulici, prečo si nevedia zohnať bývanie sami, koľko sme oslovili prenajímateľov, či a s akými predsudkami sme sa stretli, koľko bytov sa nám podarilo zabezpečiť a ako dlho to trvalo,“ vysvetľuje Kárová.

Dodáva, že tieto dáta sú potrebné pre ďalšiu prácu združenia a môžu pomôcť vo vytváraní metodiky pre celé Slovensko. „Veríme, že za dva roky trvania projektu sa nám podarí vytvoriť dobrý základ na ďalšie koncepčné rozvíjanie projektov bývania,“ uzatvára.

Viac k témam: bezdomovci, finančný príspevok, Nadácia Cvernovka
Zdroj: Webnoviny.sk – Bratislavské združenie Vagus získalo od štátu financie na bývanie, ľudia bez domova dostanú novú šancu © SITA Všetky práva vyhradené.