Biznis lídri očakávajú rýchlu obnovu ekonomiky v Európe

Slovensko Správy

15.7.2020 (Webnoviny.sk) – Aj keď európske firmy v reakcii na pandémiu COVID-19 plánujú zintenzívniť digitálnu transformáciu, spomaľujú investície do inovácií. To im môže skomplikovať snahu dobehnúť amerických a čínskych konkurentov. 

Podľa Accenture prieskumu až 66 % (dve tretiny) svetových lídrov biznisu očakáva, že európsky trh sa relatívne rýchlo zotaví z ekonomického poklesu spôsobeného pandémiou COVID-19.

Správa s názvom „Bold Moves in Tought Times” obsahuje názory takmer 500 top level manažérov z Európy, Severnej Ameriky a ázijsko-pacifického regiónu naprieč 15 sektormi biznisu. Report ukazuje, že počas ďalších 12 mesiacov približne traja z desiatich manažérov očakávajú rýchle zotavenie európskej ekonomiky a 37 % respondentov očakáva pomalší, ale stále stabilný rast.

Až 34 % biznis lídrov z farmaceutického a biotechnologického priemyslu očakáva zvýšený dopyt na európskom trhu. Druhým najoptimistickejším sektorom je oblasť komunikácie, médií a zábavy, v ktorom 52 % opýtaných predpokladá rýchle uzdravenie segmentu. Nasleduje poisťovníctvo so 47 % pozitívne naladených respondentov. Naopak, najpomalšie uzdravenie čakajú v automobilovom priemysle (7 %) a v aerolíniách a cestovnom ruchu (12 %).

Najrýchlejší rast očakávajú manažéri v Nemecku, Veľkej Británii a v severských krajinách. Optimistický je tiež ich predpoklad, že narastie konkurencieschopnosť európskych firiem voči americkým a ešte viac voči čínskym konkurentom.

„Sebadôvera je veľmi dôležitým faktorom pre rast ekonomiky,“ vysvetľuje Tomáš Volek, CEO spoločnosti Accenture v Slovenskej republike a Maďarsku. „Optimizmus európskych firiem je jedinečnou príležitosťou na posilnenie ich postavenia v rámci globálnej ekonomiky a príležitosť dobehnúť americkú a ázijskú konkurenciu. Samozrejme, bude záležať na tom, ako sa firmám podarí pretaviť optimizmus do rastových aktivít. Je dôležité, aby sa európske firmy príliš nespoliehali na štátnu pomoc, aby neostali v defenzívnej pozícii a začali investovať do progresívnych inovácií.“

Prieskum spoločnosti Accenture naznačuje, že európski výkonní manažéri sú viac opatrní v príprave na naštartovanie ich biznisu. Špecificky:

Sústreďujú sa viac na šetrenie ako na investície do inovácií: Viac ako polovica (53 %) európskych respondentov uviedla, že spomaľuje investície do inovácií a neplánuje zaviesť žiadne nové inovácie počas nasledujúcich 6 mesiacov. Pre porovnanie – v Severnej Amerike spomaľuje investície iba 33 % spoločností a v regióne Ázia-Pacifik 49 %.
Nedostatočne investujú do biznisu budúcnosti: V Európe iba jedna zo siedmich firiem už spustila investície do iniciatív na oživenie biznisu. V regióne Ázia-Pacifik je to jedna zo štyroch firiem a v Severnej Amerike jedna z troch.
Navzájom menej spolupracujú: Európske firmy v snahe prekonať ekonomické dopady v porovnaní so severoamerickými a ázijskými navzájom menej spolupracujú (46 % v Európe, 53 % v Severnej Amerike a 55 % v regióne Ázia-Pacifik).

Európski biznis lídri sa už dnes musia začať pripravovať na post-covid svet,“ vysvetľuje Tomáš Volek. „Už dnes musia začať rozmýšľať a konať rozhodne, vyvážene riskovať a tak si vybudovať dlhodobú odolnosť, obnoviť modely rastu a adaptovať sa na nový normál.“

Správa tiež indikuje kritické oblasti, na ktoré by sa európske firmy mali zamerať, aby sa stali konkurencieschopnejšími. Tie zahŕňajú:

Zvýšiť mieru digitálnej transformácie: Firmy, ktoré najviac odolali ekonomickým dopadom pandémie, sú tie s najpokročilejšími digitálnymi schopnosťami. Tie umožňujú prácu na diaľku, prispôsobenie dodávateľského reťazca a adaptáciu na nové spôsoby predaja. Európski podnikatelia si dnes uvedomujú potrebu rýchlej digitálnej premeny. Až 63 % respondentov pripustilo, že pandémia zrýchli digitálnu transformáciu a využívanie cloudových riešení.
Vytvárať možnosti pre zodpovedných spotrebiteľov: Nákupné zvyklosti spotrebiteľov počas pandémie, napríklad zodpovednejší prístup k nákupu či prechod k online nákupom, si zákazníci uchovajú aj po prekonaní koronakrízy. Viac ako dve tretiny európskych firiem vidia príležitosť stavať na spotrebiteľských skúsenostiach, ktoré odzrkadľujú sociálne a environmentálne kritéria.
Využiť technológie pre obnovu priemyslu: COVID-19 posilnil diskusiu firiem o presune ich priemyslu späť na domáce trhy. Avšak relokácia nemusí byť liekom na európsku priemyselnú renesanciu. Na vybudovanie priemyselnej odolnosti, vybudovanie nových biznis modelov a vytvorenie nových zdrojov príjmov musí priemysel využiť pokročilé digitálne technológie, akými sú prediktívne modelovanie, digital twins, edge computing a ďalšie.

„Európa je na križovatke – jej biznis lídri môžu buď pokračovať v dobre známych obchodných a výrobných stratégiách, alebo sa môžu vydať po novej ceste založenej na inováciách a progresívnych technológiách a spojiť ich so silnými európskymi vlastnosťami ako stabilita a solidarita,“ vysvetľuje Tomáš Volek. „Aj keď pandémia COVID-19 priniesla ťažkosti, dnes z nej môžeme vyťažiť. Je teraz na Európe, aby využila túto príležitosť a stala sa viac konkurencieschopnou.”

O prieskume

Do prieskumu bolo zapojených 478 výkonných riaditeľov z 15 krajín naprieč 15 sektormi. Konal sa v máji 2020 a zahŕňal firmy s ročným príjmami nad 500 miliónov USD z nasledujúcich sektorov: aerolínie/turizmus/doprava, automobilový priemysel, bankový sektor, komunikácia/médiá/zábava, chemický priemysel, spotrebný tovar, energetika, technológie, priemyselný tovar a vybavenie, poisťovníctvo, farmaceutický priemysel a biotechnológie, verejné služby, maloobchod, softvérové služby a sieťové odvetia z nasledovných krajín: Austrália, Belgicko, Čína, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Rakúsko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, USA a Veľká Británia.

O Accenture

Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca široké spektrum odborných služieb a riešení v oblasti stratégií a poradenstva, interaktívneho marketingu, informačných technológií a služieb v oblasti prevádzky podnikov, s digitálnymi spôsobilosťami vo všetkých týchto oblastiach. Kombinujeme jedinečné skúsenosti a špecializované spôsobilosti z viac ako 40 odvetví, ktoré podporuje najväčšia sieť Advanced Technology a Intelligent Operations centier na svete. S viac ako 513,000 zamestnancami na celom svete prináša Accenture klientom nepretržité inovácie vo viac ako 120 krajinách a pomáha im zlepšovať podnikateľské výsledky a vytvárať trvalú hodnotu. Na Slovensku pôsobíme od roku 1992 a zamestnávame viac ako 1 800 ľudí. Viac informácií na www.accenture.com. 

Informačný servis

Viac k témam: Accenture, COVID-19, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Biznis lídri očakávajú rýchlu obnovu ekonomiky v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.