Ako sa brániť voči elektrickým požiarom

Slovensko Správy

20.8.2021 (Webnoviny.sk) – V európskych domácnostiach vzplanie požiar približne každé tri minúty. Jednou z najčastejších príčin je elektrický prúd. Dá sa takejto pohrome predísť?

Podľa štatistického úradu bolo v roku 2019 na Slovensku 9 304 požiarov, ktoré si vyžiadali 41 obetí, 296 zranených osôb  a priame hmotné škody za takmer 37 miliónov eur.  Vznik požiarov majú pomerne často na svedomí prevádzkovo-technické poruchy, pričom z dlhodobých štatistík vyplýva, že elektrický skrat je štvrtou a zvýšený elektrický prechodový odpor piatou najčastejšou príčinou. Z hľadiska odvetví najhoršiu bilanciu požiarovosti vykazuje bytové hospodárstvo, až po ňom nasleduje nakladanie s odpadmi, cestná doprava a poľnohospodárstvo. V bytoch bolo v roku 2019 hlásených až 1 762 požiarov, čiže takmer päť denne.

Prečo vzniká požiar v zásuvke

Napriek mnohým prijatým opatreniam má elektrický prúd stále významný podiel na vzniku požiarov v budovách. Európsky priemer sa pohybuje okolo 25 až 35 percent, čo predstavuje až 75-tisíc požiarov ročne. Z toho 84 percent požiarov vzniká v obytných budovách, často so smrteľnými následkami, najmä ak požiar vypukne v noci. V elektrickej inštalácii môže požiar spôsobiť elektrická iskra, skrat, nárast prechodového odporu, chyba na spotrebiči a tzv. prepätie. Možno im predchádzať vďaka ističom, poistkám, zariadeniam na ochranu proti zemnému zvodu či prepäťovej ochrane. Existuje však viacero elektrických javov, pred ktorými vás neochránia ani tieto nadprúdové bezpečnostné prvky. Ide najmä o povytiahnuté zásuvky, káble pritlačené nábytkom či uvoľnené rozvodnice, ktoré môžu vyvolať poruchové elektrické oblúky a následne požiar.

Poruchové elektrické oblúky sú výsledkom lokálneho poškodenia kábla alebo nedostatočne funkčných kontaktov v elektrickom obvode. „Napríklad nedotiahnutý kontakt v zásuvke spôsobuje prehrievanie a následnú karbonizáciu zásuvky a káblovej izolácie, v dôsledku čoho sa  izolačný materiál premení na uhlík a stane sa z neho vodič, ktorým prechádza časť prúdu. Postupne vzniká viac a viac uhlíka, ktorým prechádza viac a viac prúdu, až nakoniec začne káblová izolácia a zásuvka horieť. Požiar sa v miestnosti môže ľahko šíriť cez závesy, tapety, nábytok a podobne,“ tvrdí produktový manažér Schneider Electric Petr Bohušík.

Na zapálenie ľahko horľavých materiálov stačí prúd s intenzitou už od 270 miliampérov. Prúd s takouto nízkou hodnotou však žiaden nadprúdový prvok neodpojí, pretože sa nelíši od bežného prúdu spotrebičov. Preto sa do elektrických rozvodov s vyšším požiarnym rizikom, napríklad v drevostavbách, inštalujú prúdové chrániče, ktoré sú schopné detegovať aj malé prúdy. Tie však majú jedno zásadné obmedzenie – nedokážu odhaliť a vypnúť prúdy, ktoré tečú medzi pracovnými vodičmi, ani skraty. Práve pre tieto prípady bol vyvinutý detektor oblúka, ktorý je napríklad v USA už viac než desať rokov povinnou súčasťou elektrických rozvodov v rezidenčných budovách a dnes už dokonca aj v rodinných domoch.

Elektrický oblúk je výboj elektrického prúdu v poškodenej izolácii. Vzniká buď medzi dvoma časťami jedného vodiča (sériový oblúk) alebo medzi dvoma rôznymi vodičmi (paralelný oblúk).  Pri elektrickom oblúku sa uvoľňuje energia, ktoré môže dosahovať teplotu až niekoľko tisíc  stupňov Celzia. Poruchový oblúk sa môže objaviť v dôsledku opotrebovania a nedostatočnej údržby predovšetkým v zastaralých alebo nesprávne nainštalovaných elektrických zariadeniach a rozvodoch, resp. v nedostatočne funkčných kontaktoch v rozvodniciach a spojoch. Ďalším dôvodom môžu byť externé riziká, ako je agresívne prostredie, vystavenie UV žiareniu, časté striedanie teplôt, vibrácie spotrebičov či hlodavce. Častou príčinou býva aj nesprávne používanie elektrických zariadení, najmä preťažovanie konektorov, pritlačené káble, samovoľné vytiahnutie zásuviek a káblov či neodborná, po domácky urobená elektroinštalácia.

Ako funguje detektor oblúka

Na rozdiel od protipožiarnych riešení, ako sú detektory dymu alebo automatické  hasiace systémy, ktoré sa aktivujú až pri vzniku požiaru, prístroje na detekciu poruchového elektrického oblúka (AFDD) odpájajú prívod ešte pred tým, ako sa káble alebo zásuvky zapália. V reálnom čase sledujú rôzne elektrické parametre, ktoré naznačujú, že došlo k poruchovému elektrickému oblúku. Dokážu rozlíšiť, či ide o kritický jav alebo nie, keďže v spínačoch, relé, stýkačoch a motoroch zapojených do obvodu často vznikajú aj neškodné elektrické oblúky. Napájanie odpoja len v nebezpečných situáciách a izolujú chybnú vetvu obvodu od zvyšku elektrickej siete.

Princíp činnosti detektora oblúka je založený na tom, že poruchový oblúk generuje elektrický šum, ktorý skresľuje normálny sínusový priebeh prúdu. Úlohou detektora je odlíšiť, čo je ešte normálne prevádzkové skreslenie spôsobené spotrebičom a čo už je porucha. Frekvenčné spektrum, ktoré generujú bežné spotrebiče, je veľmi podobné poruchovému prúdu. Napríklad komutátorový motor používaný vo vŕtačke alebo vysávači spôsobuje skreslenie, ktorého charakteristika je veľmi blízka frekvenčnému spektru chybného oblúka. Naopak, vyššie harmonické prúdy, hoci sú nebezpečné, môžu utlmovať samotné prístroje.

AFDD sú kompaktné a umožňujú jednoduchú inštaláciu do elektrických rozvádzačov spoločne s inými ochrannými prístrojmi. Automatické odpájanie pomocou detektora oblúkov sa odporúča v objektoch, kde sa spracovávajú a skladujú horľavé materiály, v priestoroch s horľavými stavebnými konštrukciami, v stavbách, kde sa môže rýchlo šíriť oheň, napríklad vo výškových budovách, ale taktiež na miestach s nenahraditeľným bohatstvom, typicky v múzeách a galériách. V obydliach by sa detektory oblúka mali používať v priestoroch určených na spanie, čiže hlavne v spálňach a detských izbách, ďalej v nemocniciach, hospicoch a domovoch seniorov, kde je sťažená evakuácia osôb, a v objektoch s vysokou koncentráciou ľudí, ako sú divadlá, kiná, hotely a administratívne budovy.

Prístroje na detekciu poruchového elektrického oblúka zásadne prispievajú k zníženiu požiarov spôsobených elektrickým prúdom. Preukázaná účinnosť a spoľahlivosť motivuje mnohé štáty, aby detektory oblúkov zaradili do národných noriem. „U nás vzhľadom k relatívne vysokej cene, ktorá sa pohybuje okolo 140 eur, nie je ich použitie povinné, ale len odporúčané. Na druhej strane tieto prístroje poskytujú úplnú ochranu pred elektrickým požiarom. Chránia nielen pred poruchovými oblúkmi, ale aj pred skratovým prúdom a preťažením. Každý by si mal zvážiť hodnotu vstupnej investície v porovnaní s možnými následkami požiarov,“ upozorňuje P. Bohušík s tým, že prístroj na detekciu poruchového elektrického oblúka možno svojím spôsobom chápať aj ako jednorazové poistenie.

Informačný servis

Viac k témam: elektrický požiar, požiar, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Ako sa brániť voči elektrickým požiarom © SITA Všetky práva vyhradené.