Štát má za odkúpenie arény na Tehelnom poli zaplatiť oproti pôvodnej cene oveľa viac

Futbal Šport

28.1.2020 (Webnoviny.sk) – Spoločnosť Národný futbalový štadión, ktorá aktuálne vlastní novú arénu na Tehelnom poli v Bratislave, síce chce využiť opciu na predaj objektu štátu, no nepozdáva sa jej suma schválená Monitorovacím výborom spoločnosti KPMG vo výške 98,447 milióna eur.

Podľa posudku, ktorý si spoločnosť NFŠ nechala vypracovať u znaleckej organizácie CORPORA, je hodnota predmetu predaja 122 miliónov eur. Konečná kúpna cena vyčíslená spoločnosťou NFŠ v decembri 2019 predstavuje sumu takmer 119 miliónov eur, pričom ide o navýšenie o viac ako 43 miliónov eur oproti hodnote 75,2 milióna eur stanovenej v pôvodnej zmluve.

Zvýšené náklady pri výstavbe

Navýšenie sumy NFŠ zdôvodňuje zvýšenými nákladmi pri výstavbe projektu, ktoré vznikli z viacerých dôvodov už počas samotnej realizácie.

„Spoločnosť NFŠ listom požiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o rokovanie za účelom vysporiadania dodatočných nákladov. Situáciu je potrebné doriešiť, aby sa predišlo sporu o bezdôvodné obohatenie,“ uvádza sa v tlačovej správe rezortu školstva.

„Uvedené by predstavovalo zvýšenie kúpnej ceny o 23,247 milióna eur. Po zarátaní príjmu štátu z dlhodobého prenájmu parkovacích miest vo výške 6,25 milióna eur by zvýšenie nároku na verejné financie predstavovalo 16,997 milióna eur,“ píše ministerstvo, ktoré však nie je kompetentné rozhodnúť.

„Je potrebné, aby akúkoľvek prípadnú zmenu kúpnej ceny a nadväzné zmeny postupu pri nadobudnutí štadióna do vlastníctva štátu odsúhlasila vláda SR. Ministerstvo školstva predloží na rokovanie vlády SR návrh dodatku ku Zmluve o budúcej zmluve na zmenu kúpnej ceny na výšku odsúhlasenú Monitorovacím výborom NFŠ,“ informuje rezort.

Zmeny by mali posúdiť viacerí

Ministerstvo tiež zdôrazňuje, že akékoľvek zmeny by mala posúdiť Európska komisia ohľadom súladnosti s pravidlami štátnej pomoci, ako aj Úrad pre verejné obstarávanie za účelom súladnosti s právnou úpravou verejného obstarávania.

„Ministerstvo školstva navrhuje, aby v prípade odsúhlasenia zmeny kúpnej ceny vláda SR zároveň uznesením zaviazala Protimonopolný úrad SR vykonaním úkonov potrebných na zabezpečenie posúdenia zo strany Európskej komisie ohľadom súladnosti s pravidlami štátnej pomoci, Úrad pre verejné obstarávanie vykonaním posúdenia súladu dodatku ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve so Zákonom o verejnom obstarávaní, Ministerstvo financií SR zabezpečením prostriedkov pre kapitolu Ministerstva školstva na úhradu kúpnej ceny. Splatnosť prípadne zvýšenej časti kúpnej ceny by mala byť podmienená pozitívnym rozhodnutím uvedených úradov a Európskej komisie,“ uvádza sa v tlačovej správe rezortu školstva.

Nájomcom podzemného parkoviska pod areálom je až do 12. februára 2058 akciová spoločnosť Tehelné za celkovú sumu 6,25 milióna eur, nájomcom štadióna je za 1,023 milióna eur ročne spoločnosť ŠK Slovan Facility Services.

Za oboma spoločnosťami stojí podnikateľ Ivan Kmotrík starší, ktorý je tiež za spoločnosťou NFŠ.

Viac k témam: Národný futbalový štadión v Bratislave
Zdroj: Webnoviny.sk – Štát má za odkúpenie arény na Tehelnom poli zaplatiť oproti pôvodnej cene oveľa viac © SITA Všetky práva vyhradené.