Zmeny v slovenskom hospodárstve by mali naštartovať úlohy v školstve, priemysle aj podnikaní

Ekonomika

11.12.2019 (Webnoviny.sk) – Vláda v stredu schválila 31 úloh, ktoré by mali pomôcť naštartovať zmeny v slovenskom hospodárstve a zlepšiť atraktivitu jeho investičného prostredia. Sú súčasťou prvého akčného plánu na realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030, ktorý predložilo Ministerstvo hospodárstva SR.

Ako sa uvádza v materiáli, pre úspešnú realizáciu akčného plánu je nutné, aby mal širokú politickú podporu presahujúcu mandát súčasnej vlády. Jednotlivé úlohy sú rozdelené do piatich skupín, a to rozvoj ľudského kapitálu, technologické zmeny a podpora inovatívneho potenciálu, environmentálna a energetická efektívnosť hospodárstva, rozvoj podnikateľského prostredia a regionálny rozvoj súčasne s oblasťou pôdohospodárstva.

Školstvo treba prispôsobiť

„Slovensko je priemyselne založená krajina a ak má byť tento priemysel aj v roku 2030 konkurencieschopný, my nemôžeme ostať so založenými rukami, priemysel sa mení, prechádza na robotizáciu, automatizáciu, musíme tomu prispôsobiť školstvo,“ uviedol po rokovaní vlády minister hospodárstva Peter Žiga.

Spomenul napríklad zmeny vo vyučovaní technických predmetov či posilnenie výučby angličtiny. Z ďalších opatrení vyzdvihol zváženie zmien v daňovom mixe, ale aj iné zaťaženie ceny práce. Predmetné opatrenia by teraz mali jednotlivé ministerstvá zaviesť do praxe.

Súčasťou dokumentu je i osem úloh, ktoré reagujú na aktuálnu dynamiku vývoja v slovenskom hospodárstve. Jeho aktuálny stav totiž podľa rezortu odzrkadľuje naviazanosť na nemecký trh a prostredníctvom neho na aktuálne negatívne globálne trendy.

„Ciele štátnej politiky v prípade vypuknutia hospodárskej krízy na Slovensku sa musia orientovať predovšetkým na nasledovné tri hlavné piliere – udržať zamestnanosť, stimulovať domácu spotrebu a podporovať investície,“ píše sa v materiáli.

Ministerstvo navrhuje napríklad v spolupráci so sociálnymi partnermi zanalyzovať a zvážiť zavedenie ďalších možností rozšírenia efektívneho systému podpory udržania počtu zamestnancov po vzore nemeckého modelu „Kurzarbeit“, či začať legislatívny proces zavedenia nástroja nepriamej podpory podnikov v oblasti investícií do hmotného a nehmotného majetku.

Dôraz na výskum a vývoj

V prvej kľúčovej oblasti, týkajúcej sa rozvoja ľudského kapitálu, definuje ministerstvo úlohy zamerané predovšetkým na oblasť vzdelávania. Navrhuje okrem iného optimalizovať sústavu odborov vzdelávania podľa potrieb trhu práce a uplatniteľnosti žiakov v odbore alebo zvýšiť financovanie na študenta technických a prírodovedných odborov vysokých škôl minimálne o 25 %.

Cieľom úloh v oblasti technologických zmien a podpory inovatívneho potenciálu je zvýšiť dôraz na výskum a vývoj. Rezort odporúča vypracovať komplexnú koncepciu rozvoja priemyselných parkov, ale aj navýšiť zdroje pre Agentúru na podporu výskumu a vývoja.

V rámci environmentálnej a energetickej efektívnosti hospodárstva chce ministerstvo napríklad zaviesť predpoklady obehového hospodárstva do praxe, podporovať elektrifikáciu a nízkouhlíkové dopravné riešenia.

Ukotvenie rodinného podnikania

Cieľom úloh v oblasti venujúcej sa podnikateľskému prostrediu je podporiť proexportné aktivity slovenských podnikov, znížiť náklady na pracovnú silu, či vytvoriť predpoklady pre reformu odvodového systému.

Ministerstvo dáva do pozornosti možnosť zaviesť do legislatívneho procesu princíp „one in – one out“ ako i prijať potrebné legislatívne normy pre ukotvenie definície rodinného podnikania.

V rámci regionálneho rozvoja a pôdohospodárstva sa akčný plán zameriava predovšetkým na zlepšenie cestnej infraštruktúry a aplikáciu moderných dopravných systémov, skracovanie dodávateľského reťazca a podporu miestnych trhov spolu s podporu dlhodobých nájmov poľnohospodárskych pozemkov.

Viac k témam: minister hospodárstva SR, podnikanie, priemysel, školstvo, Stratégia hospodárskej politiky
Zdroj: Webnoviny.sk – Zmeny v slovenskom hospodárstve by mali naštartovať úlohy v školstve, priemysle aj podnikaní © SITA Všetky práva vyhradené.