Živnostníci vidia v niektorých opatreniach vlády vážne chyby, mohli by zmariť doterajšiu pomoc

Ekonomika

29.4.2020 (Webnoviny.sk) – Živnostníci, napriek snahe vlády zavádzať podporné opatrenia na zníženie negatívnych dopadov koronakrízy, stále vnímajú v niektorých prijatých krokoch vážne nedostatky. Slovenský živnostenský zväz preto oslovil ministra práce Milana Krajniaka s návrhmi na zlepšenie záchranných opatrení pre živnostníkov a malých podnikateľov.

„Vnímame niekoľko zásadných bodov, ktoré ak ostanú nedoriešené, zmaria mnohé z doterajšieho úsilia venovaného pomoci ekonomike,“ tvrdí prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik.

Ide aj o nájomné

Jedným z kritických bodov je podľa neho aktuálne diskutovaná téma nájomného za využívané priestory, ktorá pre podnikateľské subjekty tvorí druhú najvýznamnejšiu nákladovú položku po mzdách.

Viac o téme: Koronavírus

Prijaté riešenie, keď pre omeškané platby nájomného prenajímateľ nemôže dať do konca tohto roka výpoveď zo zmluvy o nájme, je podľa zväzu nepostačujúce a nerieši navyšujúce sa dlhy prevádzok, z dôvodu straty príjmu z prevádzkovania živností.

Živnostníci preto požadujú rozšírenie pomoci v oblasti nájomného aj o priamu dotáciu na nájomné zo strany štátu, vo výške aspoň 40% a súčasne nariadiť prenajímateľom podnikateľských priestorov tých prevádzok, ktoré boli zatvorené, aby povinne zo zákona znížili nájomcom nájomné o 40 %. „Máme za to, že nie je spravodlivé, ak prenajímatelia naďalej požadujú celú výšku nájomného ako v bežných podmienkach,“ uvádza živnostenský zväz.

Výška pomoci

Ten kritizuje aj výšku pomoci pri opatrení zameranom na udržanie zamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si neplatili sociálne odvody. V tomto prípade je totiž podľa živnostníkov pomoc tak nízka, že v konečnom dôsledku nerieši ťažké životné situácie týchto osôb, postihnutých úplným výpadkom príjmov. „Požadujeme túto sumu oproti súčasnému stavu aspoň zdvojnásobiť,“ uvádza Čižmárik.

Slovenský živnostenský zväz tiež od ministra práce požaduje, aby sa upravil systém odkladu platieb sociálnych a zdravotných odvodov na júl 2020. Odklad pre firmy s poklesom tržieb o viac ako 40 % bol totiž podľa zväzu možný iba za mesiac apríl, neskôr je už takáto možnosť dostupná iba pre podniky, ktoré mali za mesiac minimálne 15 dní zatvorenú prevádzku.

Žiadajú pravidlá nastaviť tak, aby platbu odvodov mohli využiť podnikatelia s poklesom príjmov aj v ďalších mesiacoch. Zároveň požadujú, aby sa odložené odvody rozložili do rovnomerných splátok po dobu aspoň 18 mesiacov od skončenia obmedzení a predišlo sa tak jednorazovému tlaku na hotovostné výdavky samostatne zárobkovo činných osôb a firiem.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, ekonomické opatrenia, Koronavírus, Slovenský živnostenský zväz, živnostníci
Zdroj: Webnoviny.sk – Živnostníci vidia v niektorých opatreniach vlády vážne chyby, mohli by zmariť doterajšiu pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.