Zastupiteľstvá miest a obcí nemôžu pre koronavírus rokovať, ZMOS navrhol novelu zákona

Ekonomika

24.3.2020 (Webnoviny.sk) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) ponúka návrh novely zákona o obecnom zriadení na riešenie krízovej situácie v zastupiteľstvách, ktorá vznikla z dôvodu pandémie. Ako agentúru SITA v tlačovej správe informoval hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák, volebné orgány miest a obcí sa ocitli v situácii, keď ich zastupiteľstvá nemôžu v plnom rozsahu prijímať hlasovaním rozhodnutia, ktoré majú výrazný dopad na plnenie samosprávnych úloh.

Problém sa môže znásobovať

Bezprostredne sa s tým spája ich rozhodovacia právomoc. Predseda ZMOS-u Branislav Tréger preto apeluje na Národnú radu SR (NR SR), aby sa stotožnila s návrhom legislatívnej zmeny. Vidí v nej najúčinnejšiu formu minimalizovania rizík spojených s nekonaním sa zastupiteľstiev, pričom zdôrazňuje, že problém sa s prípadným rozširovaním pandémie môže znásobovať.

Viac k téme Koronavírus

Tréger sa obrátil na vedenie parlamentu, predsedov a predsedníčky poslaneckých klubov a poslancov NR SR, ktorí pôsobia v samospráve. Návrh novely zákona o obecnom zriadení im ponúkol s uvedením konkrétnych dôvodov.

„Zložitosť tohto obdobia odkrýva nedostatky legislatívy a tiež vytvára oprávnené požiadavky na zmeny konkrétnych zákonov, ktorých ustanovenia sa ukazujú ako nepružné, prípadne nerealizovateľné vzhľadom k donedávna ťažko predstaviteľným situáciám,“ konštatuje Tréger.

Prvý zo zákonov, ktorý je podľa neho nevyhnutné novelizovať, je základný zákon samosprávy – zákon o obecnom zriadení.

Zastupiteľstvá nerokujú

ZMOS vysvetľuje, že rokovanie miestnych zastupiteľstiev sa aktuálne neuskutočňuje. Napriek tomu musia mnohé zastupiteľstvá rozhodovať o viacerých veciach, napríklad o prenájme obecných bytov, nájme nebytových priestoroch či o úpravách rozpočtu, ktoré bude s očakávaným znížením príjmov nevyhnutné.

Združenie podotýka, že podobná situácia nastáva aj v prípade zastupiteľstiev vyšších územných celkov (VÚC), pri ktorých sa napríklad neschvaľujú dotácie a na úrovni zastupiteľstiev sa neprijímajú ďalšie dôležité rozhodnutia.

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

V tejto súvislosti sa ZMOS obrátil na parlament s prosbou a zároveň podporou legislatívnej zmeny formou skráteného legislatívneho konania, ktorou by bola urýchlene prijatá novela o obecnom zriadení. V konkrétnom ustanovení týkajúcom sa zakomponovania možnosti zastupiteľstva hlasovať v striktne vymedzených prípadoch formou „per rollam“.

Zároveň sa nazdávajú, že takáto rovnaká úprava v zákone o samosprávnych krajoch by pružne a užitočne umožnila operatívne prijímanie rozhodnutí na úrovni zastupiteľstiev samosprávnych krajov.

Uznesenie formou písomného hlasovania

V navrhovanej novele prichádza ZMOS so zmenou, podľa ktorej obecné zastupiteľstvo môže prijať uznesenie aj formou písomného hlasovania jednotlivých poslancov, napríklad v prípade vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného a núdzového stavu podľa osobitného zákona alebo v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie v zmysle osobitného zákona. Vyššie uvedené situácie by platili aj pre územie obce a zároveň by neumožňovali obecnému zastupiteľstvu rokovať v zbore.

ZMOS podotýka, že takto koncipovaná zmena by garantovala ochranu, zveľaďovanie a zhodnocovanie majetku samosprávy, pričom bude naďalej sledovať efektívnosť, účelnosť, účelovosť, transparentnosť a svojou taxatívnou úpravou neumožňuje využitie tejto formy hlasovania v iných situáciách ako v krajných, ktoré sú kľúčovým predpokladom na ich využitie v praxi.

Dodávajú, že navrhovaný spôsob prijímania rozhodnutí obecným či mestským zastupiteľstvom by bol možný len vo výnimočných prípadoch, aby v praxi nedochádzalo k jeho zneužívaniu.

V záujme právnej istoty uvedený návrh upravuje aj kvórum, teda potrebnú väčšinu, pre prijatie platného uznesenia. Ďalšie podrobnosti tohto spôsobu hlasovania si obecné a mestské zastupiteľstva môžu upraviť vo svojich rokovacích poriadkoch.

Koronavírus na Slovensku

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní.

Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva. Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami, pričom sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska
Zdroj: Webnoviny.sk – Zastupiteľstvá miest a obcí nemôžu pre koronavírus rokovať, ZMOS navrhol novelu zákona © SITA Všetky práva vyhradené.