Zachránia 100 miliónov eur pre slovenskú vedu, Brusel schválil zlúčenie operačných programov

Ekonomika

13.12.2019 (Webnoviny.sk) – Európska komisia (EK) oficiálne schválila zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II) s Operačným program Výskum a inovácie (OP VaI). Vďaka zlúčeniu pod program v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR sa zachráni 100 miliónov eur pre slovenskú vedu, výskum a inovácie. Agentúru SITA o tom v piatok informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR Karolína Ducká.

Lepšie čerpanie eurofondov

„Náš rezort sa už niekoľko týždňov intenzívne pripravuje na toto zlúčenie. Naštartovali sme procesy, aby sa v čo najkratšom čase zlepšilo čerpanie a zazmluvňovanie projektov v oblasti výskumu a inovácií. Keďže pri eurofondových projektoch sme na špici v rámci Slovenska aj v rámci Európskej únie, veríme, že sa nám to s pomocou našich partnerov z ministerstva školstva a hospodárstva podarí,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Technicky ide o včlenenie OP VaI do OP II, v ktorom vzniknú nové prioritné osi (9 až 13), s jedným riadiacim orgánom (ministerstvom dopravy) a jedným monitorovacím výborom.

Ministerstvo školstva SR a Ministerstvo hospodárstva SR sa stanú sprostredkovateľskými orgánmi s delegovanými právomocami na implementáciu projektov v oblastiach podpory zameraných na výskum a inovácie.

Hĺbkový procesný audit

Sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 7, ktorá je zameraná na informatizáciu spoločnosti, zostáva naďalej Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Prioritné osi 1 až 6 budú, tak ako doteraz, zamerané na rozvoj dopravy (cestná, železničná, vodná, verejná osobná doprava).

Celková alokácia zlúčeného operačného programu je vyše 8 miliárd eur, vrátane povinných zdrojov zo štátneho rozpočtu. Počas harmonizácie systémov uskutoční rezort dopravy aj hĺbkový procesný audit za pomoci európskych expertov. Cieľom je nastaviť opatrenia na zlepšenie čerpania eurofondov na výskum a inovácie.

Pôvodný operačný program Integrovaná infraštruktúra k 12.decembru 2019 vyčerpal viac ako 1,7 miliardy eur (36 percent) z celkovej alokácie 4,6 miliardy eur. V zmysle pravidla n+3 už ministerstvo dopravy, ktoré je riadiacim orgánom vysoko prekročilo svoj záväzok čerpania pre rok 2019, čím sa vytvoril priestor – po zlúčení s OP VaI – pre elimináciu prepadnutia eurofondov na výskum a inovácie.

Viac k témam: eurofondové výzvy v oblasti vedy a výskumu, eurofondy
Zdroj: Webnoviny.sk – Zachránia 100 miliónov eur pre slovenskú vedu, Brusel schválil zlúčenie operačných programov © SITA Všetky práva vyhradené.