Vypočítajte si, kedy by ste mali odísť do dôchodku. Sociálna poisťovňa zverejnila novú kalkulačku

Ekonomika

7.1.2020 (Webnoviny.sk) – Sociálna poisťovňa pripravila pre poistencov novú kalkulačku na určenie dôchodkového veku. Nájdu ju na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodca: Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku.

„Pomocou novej kalkulačky si dôchodkový vek môže zistiť každý poistenec, ktorý dosiahol alebo dosiahne dôchodkový vek od 1. januára 2020, ale aj ten, ktorý dovŕšil dôchodkový vek pred týmto termínom,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Dôchodkový automat zrušili

Kalkulačkou je podľa neho možné vypočítať aj znížený dôchodkový vek, a to v závislosti od splnenia podmienky výchovy dieťaťa alebo potrebného počtu rokov odpracovaných v I. pracovnej kategórii alebo I. a/alebo II. kategórii funkcií.

Kalkulačka na určenie dôchodkového veku

Určovanie dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu, teda podľa rastúcej priemernej strednej dĺžky života, sa od začiatku tohto roka zrušilo. Vek odchodu do dôchodku sa pre všetkých ľudí stanovil priamo v prílohe zákona, a to podľa ročníka narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí.

Strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov sa uplatňuje na mužov a bezdetné ženy, ktorí sa narodili v roku 1966 a neskôr. Mužom a bezdetným ženám sa tak bude dôchodkový vek zvyšovať do roku 2030.

Znížený dôchodkový vek

Hranica penzijného veku 63,5 roka sa týka žien s jedným dieťaťom, ktoré sa narodili v roku 1964 a neskôr. Limit na dôchodkový vek na úrovni 63 rokov sa vzťahuje na ženy s dvomi deťmi, narodené v roku 1961 a neskôr. Strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roka sa týka žien s tromi a štyrmi vychovanými deťmi, ktoré sa narodili v roku 1962 a neskôr a žien s piatimi a viac deťmi, ktoré sa narodili v roku 1965 a neskôr.

V prílohe k zákonu je tiež uvedený znížený dôchodkový vek pre mužov, ktorí vychovali deti, a to pre prípady, kedy nemožno výchovu týchto detí zohľadniť žene. Takáto situácia by nastala napríklad vtedy, ak žena zomrie pred dovŕšením dôchodkového veku.

Žene vzniká nárok ísť skôr do dôchodku, ak sa osobne starala o dieťa najmenej 10 rokov, či najmenej päť rokov, ak sa začala o dieťa starať po dovŕšení ôsmich rokov veku dieťaťa. Podmienka výchovy dieťaťa je splnená aj vtedy, ak sa žena starala o dieťa od jeho narodenia do jeho úmrtia, ak dieťa zomrelo po dovŕšení šiestich mesiacov.

Uznajú sa aj prípady, ak sa žena osobne starala o dieťa najmenej posledné tri roky pred dovŕšením jej dôchodkového veku. Môže ísť pritom nielen o vlastné dieťa, ale aj dieťa osvojené, či dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Strop sa nepáčil správcovskej spoločnosti

Zavedenie stropu na vek odchodu do dôchodku sa nepozdáva predsedovi predstavenstva Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (SDSS) Miroslavovi Kotovovi.

„Mechanizmus postupného predlžovania dôchodkového veku bol nastavený veľmi rozumne. Išlo o postupné nie skokovité zmeny, komunikované dlho dopredu, čiže každý občan v produktívnom veku mal čas sa na tieto nastavenia systému pripraviť,“ uviedol pre agentúru SITA. Zvyšovanie dôchodkového veku je podľa neho jedno z najefektívnejších opatrení na zvýšenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému.

„Ovplyvňuje totiž obe strany dôchodkovej rovnice, nielen znižuje počet poberateľov dôchodku, ale zvyšuje aj počet pracujúcich,“ povedal. Upozornil na to,že s predlžujúcim sa vekom života musíme aj dlhšie pracovať. O to viac v situácii, keď sa na Slovensku dlhodobo rodí málo detí.

„Mladej generácii takto nakladáme na chrbát príliš veľké bremeno. A nemali by sme sa čudovať, keď ho za pár desaťročí odmietnu niesť,“ dodal Kotov.

Viac k témam: dôchodkový vek, vek odchodu do dôchodku
Zdroj: Webnoviny.sk – Vypočítajte si, kedy by ste mali odísť do dôchodku. Sociálna poisťovňa zverejnila novú kalkulačku © SITA Všetky práva vyhradené.