Tretí antibyrokratický balíček dostal od vlády zelenú. Aké zmeny čakajú Slovákov?

Ekonomika

18.12.2019 (Webnoviny.sk) – Štát bude ďalej znižovať administratívnu záťaž občanov a podnikateľov. Vláda totiž v stredu schválila návrh novely zákona proti byrokracii, ktorý predložil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Podľa štátu je totiž neúčelné, aby úrady požadovali preukazovanie takých skutočností, ktoré si vedia samé preveriť alebo sú im známe a zároveň ich od fyzických a právnických osôb požadovať za poplatok.

Jedenkrát a dosť

„Cieľom predloženej novely je ďalšia vlna zrušenia povinnosti predkladať potvrdenia a výpisy v listinnej podobe orgánom verejnej moci vychádzajúca z tzv. princípu „jedenkrát a dosť“ a odbremenenia občanov a podnikateľov od poskytovania údajov, ktoré už dnes štát má k dispozícii. Všetky tieto údaje si budú môcť zamestnanci verejnej správy získavať sami ich sprístupnením prostredníctvom informačných systémov verejnej správy,“ konštatuje sa v materiáli. Zmeny by mali štát v budúcom roku stáť asi 6,5 mil. eur, občania a podnikatelia by však mali ročne ušetriť okolo 18 mil. eur.

Ide tak o ďalšie z radu opatrení, ktoré postupne prispievajú k naplneniu vyššie uvedeného princípu „jedenkrát a dosť“. Ten hovorí, že pokiaľ štát už disponuje údajom o občanovi alebo podnikateľskom subjekte, nebude ho viac vyžadovať, ale si ho pre potreby úradného konania získa sám.

Keďže konečnú podobu novely bude schvaľovať až nový parlament, ktorý vznikne na základe februárových volieb, zmeny by sa mali uplatňovať od novembra budúceho roka.

Žiadna kópia rodného a sobášneho listu

V poradí tretia vlna znižovania administratívnej záťaže vypúšťa povinnosť predkladať kópiu rodného, sobášneho a úmrtného listu, ďalej potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, potvrdenie o pobyte, ako aj potvrdenie o pridelení IČO.

Zároveň už nebude nutné predkladať ani výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat a potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie je vyhlásený konkurz a potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii.

Štát už zrušil povinnosť predkladať listinné výpisy z obchodného registra, živnostenského registra, katastra nehnuteľností, ako aj registra trestov. Ďalej výpisov z registra mimovládnych organizácií, potvrdení o návšteve školy, potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení, nedoplatkoch voči daňovým a colným úradom, ale i potvrdení o dôchodkových a nemocenských dávkach ako povinných príloh v listinnej podobe.

Viac k témam: antibyrokratický balíček
Zdroj: Webnoviny.sk – Tretí antibyrokratický balíček dostal od vlády zelenú. Aké zmeny čakajú Slovákov? © SITA Všetky práva vyhradené.