Rodičovský príspevok môžu poberať aj rodičia starších detí, vláda počas koronakrízy mení pravidlá

Ekonomika

28.4.2020 (Webnoviny.sk) – Rodičovský príspevok bude štát v čase koronakrízy poskytovať aj tým rodičom, ktorým by inak na túto dávku zanikol nárok. Ide o prípady, kedy dieťa počas súčasnej krízovej situácie dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

Musí ísť súčasne o rodičov, ktorí nemajú nárok na príjem zo zamestnania, z podnikania alebo nárok na dávky sociálneho poistenia, prípadne na dôchodok z druhého alebo tretieho penzijného piliera.

Príspevok do konca krízovej situácie

Týmto osobám sa bude poskytovať rodičovský príspevok v rovnakej sume, v akej im bol poskytovaný, a to najdlhšie do konca krízovej situácie,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Toto opatrenie by malo pomôcť mesačne približne 4-tisíc poberateľom rodičovského príspevku. Vyplýva to z nariadenia o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s koronakrízou, ktoré v utorok schválila vláda.

Viac o téme: Koronavírus

Ak rodičovi vypláca Sociálna poisťovňa ošetrovné alebo ak má služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa a suma týchto finančných plnení je nižšia ako výška rodičovského príspevku, rodič bude mať nárok na rodičovský príspevok vo výške rozdielu medzi plnou sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného resp. služobného platu.

Obmedzí sa osobný kontakt

Cieľom nariadenia je vykonať operatívne úpravy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku štátnych sociálnych dávok, náhradného výživného, pomoci v hmotnej núdzi a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré si vyžaduje mimoriadna situácia, tak aby bola zabezpečená plynulosť priebehu konaní o predmetných dávkach a príspevkoch a ich výplata,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Ide o úpravu príslušných ustanovení tak, aby nároky na dávky a príspevky zostali zachované v prípadoch, keď v čase mimoriadnej situácie nie je objektívne možné preskúmať splnenie podmienok nároku na tieto dávky a príspevky. V maximálnej možnej miere sa obmedzí osobný kontakt tak, aby sa predchádzalo šíreniu nákazy. Nariadením sa tiež odpúšťajú lehoty, v ktorých sú osoby povinné preukazovať rozhodujúce skutočnosti, resp. predĺženie lehôt zániku nároku na niektoré dávky a príspevky, ktoré uplynuli alebo by mali uplynúť v čase krízovej situácie.

Viac k témam: COVID-19, Koronavírus, Matovičova vláda (OĽaNO-Sme rodina-SaS-Za ľudí), rodičovský príspevok
Zdroj: Webnoviny.sk – Rodičovský príspevok môžu poberať aj rodičia starších detí, vláda počas koronakrízy mení pravidlá © SITA Všetky práva vyhradené.