Podnikatelia v ťažkej situácii ušetria, štát im nezdaní sociálnu pomoc

Ekonomika

28.4.2020 (Webnoviny.sk) – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) rozhodli o odpustení dane z príspevkov samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) zo sociálnej pomoci.

Príspevky sociálnej pomoci štát žiadateľom nebude zdaňovať pri podávaní daňového priznania fyzických osôb za rok 2020. Zároveň sa ani nebudú započítavať do príjmu SZČO pri žiadaní o ďalšiu pomoc. Je dôležité, aby SZČO v daňovom priznaní do príjmov nepripočítavala príspevok sociálnej pomoci od štátu,“ uviedlo MPSVR.

Viac o téme: Koronavírus

V súčasnosti príspevky poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce nie sú oslobodené od dane, keďže sa SZČO vyplácajú v súvislosti s výkonom práce. „Ministerstvo financií SR preto po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripraví návrh zákona, aby príspevky získané v rámci sociálneho projektu Prvá pomoc nepodliehali zdaneniu. Žiadatelia si tak v daňovom priznaní za rok 2020 príspevky nezdania,“ vysvetľuje rezort práce.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Dôležitou informáciou pre všetkých SZČO je aj to, že príspevky prvej pomoci nebude MPSVR považovať v rámci projektu Prvá pomoc za príjem. To znamená, že pri žiadaní o opätovnú pomoc za apríl sa nebude príspevok získaný za marec považovať za príjem pri výpočte poklesu tržieb. „Tieto príspevky nebudú vykazované ako tržby, budú si ich môcť odpočítať, aby sme nikoho neukrátili o pomoc od štátu iba preto, že účtovne by to musel vykázať ako zvýšenie tržieb. Tak, ako to nebude vstupovať do daňového základu, nebude to vstupovať ani do tých našich priebežných mesačných výkazov pri žiadaní o príspevok,“ spresnil minister práce Milan Krajniak.

Viac k témam: COVID-19, Ekonomické dopady koronavírusu, SZČO Samostatne zárobkovo činná osoba
Zdroj: Webnoviny.sk – Podnikatelia v ťažkej situácii ušetria, štát im nezdaní sociálnu pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.