Poberáte dôchodok aj z Česka? O prepočet penzie musíte požiadať Sociálnu poisťovňu

Ekonomika

17.12.2019 (Webnoviny.sk) – Od začiatku budúceho roka sa nanovo určí starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok penzistom, ktorí ku dňu rozdelenia ČSFR získali československé obdobie dôchodkového poistenia. Ide o ľudí, ktorým bol priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa predpisov Českej republiky a po rozdelení ČSFR získali najmenej jeden rok dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Dôchodok aj z Česka

„Týka sa to tak iba tých poistencov, ktorí získali pred rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, teda pred 1. januárom 1993, československé obdobie dôchodkového poistenia, a zároveň im za tieto obdobia priznáva dôchodok Česká republika,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

O prepočet penzie podľa neho treba požiadať neformálnou žiadosťou, teda listom. „Sociálna poisťovňa je povinná rozhodnúť do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti,“ povedal.

Prepočet dôchodku sa má v najbližších troch rokoch vzťahovať každoročne na 2,1 tisíca až 2,4 tisíca penzistov a z rozpočtu Sociálnej poisťovne si vyžiada 1,3 milióna až 1,7 milióna eur ročne.

Vyrovnávací príplatok sa zruší

Nová právna úprava od začiatku budúceho roka nahradí doterajšie ustanovenia zákona o tzv. vyrovnávacom príplatku, ktorý sa tak zruší.

Nová suma dôchodku sa určí ako rozdiel medzi dôchodkom, ktorý by poistencovi patril, ak by sa celé obdobie poistenia aj so zohľadnením československého obdobia získaného do 31. decembra 1992 hodnotilo výlučne podľa predpisov Slovenskej republiky a dôchodkom vyplácaným podľa predpisov Českej republiky.

Prihliadať sa pritom bude aj na obdobie poistenia, resp. zamestnania a vymeriavacie základy získané pred rozdelením ČSFR. Obdobným spôsobom sa bude postupovať aj pri určení novej sumy predčasného starobného a invalidného dôchodku.

Nová suma nebude nižšia

Novo určená suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku pritom nesmie byť nižšia ako úhrn sumy starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a sumy terajšieho vyrovnávacieho príplatku.

Nárok na prepočet dôchodku majú aj poberatelia už priznaných starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov pred 1. januárom 2020.

„Ak bude pre nich nový výpočet výhodnejší, dôchodok sa im zvýši odo dňa prvého nároku na výplatu dôchodku po 31. decembri 2019. Tomu poberateľovi dôchodku, ktorému sa vypláca aj vyrovnávací príplatok, a jeho dôchodok bude po prepočte vyšší ako súčet vyplácaného dôchodku a vyrovnávacieho príplatku, nárok na vyrovnávací príplatok zanikne,“ povedal hovorca poisťovne.

Viac k témam: invalidný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok
Zdroj: Webnoviny.sk – Poberáte dôchodok aj z Česka? O prepočet penzie musíte požiadať Sociálnu poisťovňu © SITA Všetky práva vyhradené.