Niektorí podnikatelia boli vďaka opatreniam proti Covid-19 zvýhodnení, upozorňuje protimonopolný úrad

Ekonomika

27.4.2020 (Webnoviny.sk) – Situácia na maloobchodnom trhu v dôsledku prijatých opatrení zvýhodnila niektoré kategórie podnikateľov. Poukázal na to Protimonopolný úrad SR (PMÚ). Prijatými opatreniami totiž zostávali uzatvorené menšie a špecializované prevádzky, medzi ktoré patria napríklad papiernictvá, hračkárstva, predajne domácich potrieb či kníhkupectvá.

Naopak, veľké obchodné reťazce, ktoré predávajú rovnaký typ tovaru, mohli naďalej podnikať a predávať takýto tovar, čím rástla ich trhová sila.

Ak by opatrenia naďalej pretrvávali, menšie prevádzky by mohli podľa úradu zaniknúť, čo by posilnilo trhové postavenie spoločností, ktoré boli zvýhodňované. Obchodné reťazce by tak čelili nižším súťažným tlakom. Dôsledkom toho je zvyčajne zvyšovanie cien a znižovanie kvality tovarov či služieb.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Obraty nebudú dosahovať predkrízovú úroveň

PMÚ apeluje aj na to, že podľa zákona podliehajú kontrole úradu všetky koncentrácie podnikateľov, ktorých obrat za účtovné obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie prekročí vybrané prahové hodnoty.

Dôsledkom prijatých opatrení ich obraty nebudú dosahovať úroveň z období pred vyhlásením mimoriadnej situácie a pravdepodobne sa im tieto výpadky nepodarí v tomto roku nahradiť ani po uvoľnení týchto opatrení.

„V účtovnom období nasledujúcom po uvoľnení opatrení tak môžu na vybraných trhoch vznikať situácie, kedy by niektoré koncentrácie nemuseli podliehať kontrole úradu,“ uviedla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.

Aj podniky a organizácie zriadené verejným sektorom s predmetom činnosti hospodárskej povahy by podľa úradu mali byť rovnako oprávnené uchádzať sa o prostriedky a kompenzácie poskytované štátom na udržanie zamestnanosti, ako aj o akékoľvek ďalšie podporné opatrenia. PMÚ na to apeluje v záujme zachovania rovnakého prístupu ku všetkým účastníkom trhu.

Treba brať zreteľ aj na hospodársku súťaž

Vzhľadom na obmedzené možnosti právnických osôb v súčasnej mimoriadnej situácii má prípadné omeškanie na ich strane dopady aj na plnenie si povinností úradu. PMÚ preto oslovil rezorty spravodlivosti a hospodárstva s cieľom iniciovať nevyhnutné legislatívne zmeny.

„Navrhované úpravy by sa mali týkať najmä možnosti prerušenia konania a možnosti upustenia od uloženia pokuty za nepredloženie úradom požadovaných informácií a podkladov v úradom stanovenej lehote,“ konštatovala hovorkyňa úradu.

Úrad aj z dôvodu vzniknutej situácie pristúpil k aktualizácii svojej prioritizačnej politiky. Doplnil proces prioritizácie o novú zohľadňovanú závažnosť, a to o zneužitie mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19, či už zneužitím dominantného postavenia, alebo zakázanou dohodou obmedzujúcou súťaž s dosahmi na spotrebiteľov alebo ostatných účastníkov trhu.

„Úrad zastáva názor, že pri prijímaní a uplatňovaní opatrení vo vybraných oblastiach je potrebné, vždy keď je to možné, brať v nevyhnutnej miere zreteľ aj na otázky hospodárskej súťaže a zabrániť tak možným nežiaducim štrukturálnym zmenám vo vybraných sektoroch,“ uzavrela Oľšavská.

Viac k témam: Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus
Zdroj: Webnoviny.sk – Niektorí podnikatelia boli vďaka opatreniam proti Covid-19 zvýhodnení, upozorňuje protimonopolný úrad © SITA Všetky práva vyhradené.