Niektorí dôchodcovia na Slovensku poberajú aj viac ako 1000 eur, väčšina však nemá ani polovicu

Ekonomika

7.12.2019 (Webnoviny.sk) – Starobný dôchodok nad 1 000 eur dostávalo ku koncu júna tohto roka 7,4 tisíca penzistov. Naopak, najnižšiu penziu v pásme do 76 eur poberalo 2,1 tisíca starobných dôchodcov. Vyplýva to z údajov, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Starobnú penziu do 200 eur poisťovňa ku koncu prvého polroka tohto roka vyplácala takmer 19,3 tisíca osobám.

Väčšiná má od 350 do 515 eur

Najviac dôchodcov pritom dostávalo starobný dôchodok od 350 eur do 515 eur. Išlo o 376 tisíc penzistov. Penziu nad 800 eur poberalo ku koncu júna takmer 30 tisíc dôchodcov. Sociálna poisťovňa vyplácala ku koncu júna tohto roka 777,8 tisíca sólo starobných dôchodkov, teda starobných dôchodkov bez započítania vdovskej a vdoveckej penzie.

Výška starobného dôchodku závisí od hrubých zárobkov zamestnancov a vymeriavacích základov samostatne zárobkovo činných osôb, z ktorých počas aktívneho života platili poistné na dôchodkové poistenie. Žiadateľovi o dôchodok sa pritom zohľadňujú jeho zárobky, resp, vymeriavacie základy, ktoré vykázal po 1. januári 1984. Druhým faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku penzie, je obdobie dôchodkového poistenia. Rok dôchodkového poistenia pritom môže osoba získať aj ako poistenec štátu, ak sa napríklad na rodičovskej dovolenke stará o dieťa do šiestich rokov veku, opatruje ťažko zdravotne postihnutú osobu, či vykonáva osobnú asistenciu.

Aktuálna dôchodková hodnota sa zvyšuje

Pred 1. januárom 2004 mohla osoba získať rok dôchodkového poistenia napríklad aj počas vykonávania vojenskej služby, štúdia na strednej a vysokej škole, či dokonca aj počas obdobia, kedy bol človek nezamestnaný. Pred 1. januárom 2001 sa ako obdobie dôchodkového poistenia uznávalo aj obdobie v evidencii nezamestnaných na úrade práce bez ohľadu na nárok na podporu v nezamestnanosti a jej výplatu, a od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003 sa započítavalo len obdobie, kedy sa nezamestnanému vyplácala podpora v nezamestnanosti.

Treťou veličinou, ktorá ovplyvňuje výšku priznaného dôchodku, je tzv. aktuálna dôchodková hodnota. Ide o hodnotu, ktorá slúži na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Ak nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2019, použije sa dôchodková hodnota 12,6657 eura. Aktuálna dôchodková hodnota sa každoročne k 1. januáru zvyšuje o percento rastu priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Viac k témam: dôchodcovia, dôchodky
Zdroj: Webnoviny.sk – Niektorí dôchodcovia na Slovensku poberajú aj viac ako 1000 eur, väčšina však nemá ani polovicu © SITA Všetky práva vyhradené.