Najmenej rozvinuté okresy Slovenska by mali získať milióny eur, vzniknú aj stovky pracovných miest

Ekonomika

18.12.2019 (Webnoviny.sk) – Najmenej rozvinuté okresy Slovenska získajú takmer 16,5 mil. eur. Vyplýva to z návrhu ich ročných priorít na rok 2020, ktorý v stredu schválila vláda. Materiál predložil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Ide o okresy Bardejov, Gelnica, Kežmarok, Košice-okolie, Levoča, Lučenec, Medzilaborce, Michalovce, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Trebišov, Veľký Krtíš a Vranov nad Topľou. Celkovo vláda podporila 228 subjektov, z toho 19 patrí do kategórie veľkých podnikov.

Nadpriemerná nezamestnanosť

„Realizáciou projektov vznikne 401 priamo vytvorených pracovných miest a 25 miest vznikne nepriamo,“ uvádza sa ďalej v materiáli. Nové pracovné príležitosti by mali ľudia získať v odvetví priemyslu, poľnohospodárstva, cestovného ruchu, ale aj v lesníctve či potravinárstve.

„Materiálom sa navrhuje skupina aktivít a projektov, ktorej cieľom je podpora a tvorba pracovných miest v okresoch s dlhodobo nadpriemernou mierou nezamestnanosti. Diverzifikácia typov opatrení má zabezpečiť tvorbu pracovných príležitostí v rôznorodých oblastiach,“ konštatuje návrh.

Finančné prostriedky budú putovať mestám, obciam ale aj firmám. Kežmarok napríklad získa 350 tis. eur na rekonštrukciu a modernizáciu zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby a ďalších 300 tis. eur na dobudovanie infraštruktúry pre priemyselný park Kežmarok – Pradiareň.

Žiadané služby

Na modernizáciu hokejovo-hokejbalového areálu v Spišskej Belej, ako aj na vybudovanie vonkajšieho bazéna v Medzilaborciach pôjde zhodne po 200 tis. eur a na rekonštrukciu rekreačno-športovej a oddychovej zóny pri areáli kaštieľa Strážky 150 tis. eur.

Spoločnosť Ecolution, s.r.o. bude môcť použiť 160 tis. eur na rozšírenie sortimentu pekárne a výrobnej kapacity pivovaru zabezpečením potrebnej technológie pre výrobu remeselného kváskového chleba a technológie pre výrobu a distribúciu regionálneho remeselného piva a AGRO CS Slovakia, s.r.o 150 tis. eur na rozšírenie spevnených plôch a vybudovanie spojovacej komunikácie vo svojom areáli za účelom zvýšenia produkcie organických hnojív.

EAST REGION, s.r.o. zase 120 tis. eur na rozšírenie podnikateľských služieb o netradičné a na okolitom trhu žiadané služby s následným rozvojom zamestnanosti.

Ročné priority

Návrhy predložili jednotlivé okresné úrady podľa zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Pripravili ich v spolupráci s miestne príslušnými výbormi, Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, vyšším územným celkom, v ktorého obvodoch majú sídla, s obcami, ktoré sa nachádzajú v ich územnom obvode a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripravil materiál na základe predložených ročných priorít okresnými úradmi po ich prerokovaní Radou pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov.

Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov patrí ten okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti bola za sledované obdobie vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na Slovensku. Ich zoznam vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a prehodnocuje ho každý štvrťrok.

Viac k témam: akčný plán rozvoja, nezamestnanosť v SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Najmenej rozvinuté okresy Slovenska by mali získať milióny eur, vzniknú aj stovky pracovných miest © SITA Všetky práva vyhradené.