Na Slovensku je málo zdravotných sestier a priveľa policajtov, vyplýva to z revízie ministerstva financií

Ekonomika

6.3.2020 (Webnoviny.sk) – Problémom zamestnancov verejnej správy na Slovensku nie je ich počet, ale štruktúra. Konštatoval to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR vo svojej revízii výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe, v ktorej identifikoval úspory za 765 miliónov eur.

Z revízie tiež vyplýva, že na počet obyvateľov máme na Slovensku málo zdravotných sestier, pracovníkov v sociálnych službách a nízke platy učiteľov, no na druhej strane priveľa policajtov a vysokoškolských učiteľov.

„Je teda na mieste riešiť otázku odmeňovania aj počtu zamestnancov, ale pre vyššiu kvalitu, musí byť sprevádzané systémovými reformami,“ informuje tlačový odbor ministerstva financií.

Vo verejnom sektore zarábajú menej

Verejná správa na Slovensku pritom zamestnáva vzhľadom k počtu obyvateľov mierne menší počet ľudí ako krajiny Európskej únie a vynakladá na nich nižší podiel výdavkov na hrubom domácom produkte.

Zamestnanci verejného sektora zarábajú v priemere o 3 % menej ako im podobní kolegovia v súkromnom sektore. V krajinách Európskej únie je to v priemere o 7 % viac. Vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci štátu zarobia v priemere o 11 % menej ako ich náprotivky v súkromnom sektore.

„Miera zaostávania sa výrazne líši od jednotlivých profesií a regiónu, čo vytvára predpoklad na diferencované navýšenie platov,“ konštatuje ministerstvo.

Veľa je aj vysokoškolských učiteľov

Problematická je podľa revízie výdavkov najmä štruktúra verejných zamestnancov.

„Chýbajú nám najmä zdravotné sestry a sociálni pracovníci, nízke mzdy majú učitelia a pracovníci v sociálnych službách. Na potrebné investície do počtu aj platov si ale potrebujeme zarobiť. V štáte máme veľké rezervy v efektívnosti, napríklad aj v počte policajtov, ktorých máme asi o 20 % viac oproti priemeru krajín Európskej únie,“ uviedol riaditeľ Útvaru hodnoty za peniaze Štefan Kišš s tým, že veľa je aj vysokoškolských učiteľov, ktorých počet sa síce za posledných 10 rokov nezmenil, ale počet žiakov klesol o tretinu.

Platy by sa museli zvýšiť

Aby sme do roku 2027 dosiahli európsky priemer, učiteľom v regionálnom školstve by mali narásť platy o 10 % ročne. Zvyšovať by sa mali tiež počty a platy pracovníkov v sociálnych službách. Dnes sú ich mzdy na úrovni minimálnej mzdy. Revízia odporúča ich nárast o 8,5 % ročne do roku 2027.

V roku 2020 by mali začať stúpať aj počty zdravotných sestier o 1,5 % ročne, čo je 320 osôb, pričom nárast ich počtu by mali sprevádzať zmeny ich povinností tak, aby to pozitívne pocítil pacient.

„Súčasťou zvyšovania výdavkov musia byť aj reformy jednotlivých profesií. Domáce a zahraničné skúsenosti ukazujú, že bez nich sa lepšie výsledky nedostavia,“ dodáva Kišš.

Analytici pritom identifikovali aj objem zdrojov, ktorý by bol potrebný na zabezpečenie efektívnejšej a výkonnejšej verejnej správy prostredníctvom dorovnania miezd a počtov vybraných skupín zamestnancov, ako napríklad práve spomínaných sestier, sociálnych pracovníkov, ale aj učiteľov v regionálnom školstve či vysokokvalifikovaných pozícií v štátnej správe. Vyrátali sumu 1,243 miliardy eur.

Zefektívnenie verejnej správy

Ako významný nástroj zefektívnenia sa podľa analytikov rezortu financií ukazujú optimalizačné audity v štátnych podnikoch a na ministerstvách realizované štátnymi analytikmi.

Audity Slovenského vodohospodárskeho podniku, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Železníc Slovenskej republiky identifikovali úsporu na osobných výdavkoch v celkovej sume až 67 miliónov eur.

Skúsenosti z predošlých auditov ukazujú aj potenciál úspor na ministerstvách vo výške 10 % mzdových nákladov, čo by znamenalo nižšie náklady na úradníkov ministerstiev o 147 miliónov eur.

Jednou z oblastí je optimalizácia a spájanie podporných a prierezových činností ministerstiev po vzore centier zdieľaných služieb, čo môže priniesť 44 miliónov eur ročne. Schválené IT projekty sľubujú ušetriť čas úradníkov vo výške 104 miliónov eur.

Zjednodušením činností by malo do roku 2028 postupne zaniknúť takmer 5 tisíc pracovných miest. Ďalšie prínosy IT projektov zahŕňajú zníženie prevádzkových nákladov, úsporu času občanov alebo kvalitnejšie služby.

Manažment ľudských zdrojov by sa mal zlepšiť 

Výrazné úspory by však podľa analytikov prinieslo aj spájanie samospráv do väčších celkov. Verejným financiám by to totiž mohlo podľa prepočtov ÚHP priniesť až takmer 400 miliónov eur ročne.

„Samosprávy na Slovensku sú trikrát menšie ako priemer EÚ, čo spolu s povinnosťou obcí poskytovať rovnaké služby vedie k neefektivite – obce do 250 obyvateľov vynakladajú polovicu rozpočtu len na činnosť úradu,“ píše rezort financií.

Štát by mal podľa revízie zlepšiť manažment ľudských zdrojov. Potrebné je podľa analytikov podporiť strategické riadenie ľudských zdrojov, samostatné kolektívne vyjednávanie pre rôzne profesie a sflexibilniť systém odmeňovania, ktorý dnes kladie prílišný dôraz na formálne kritéria.

Viac k témam: mzdy, Útvar hodnoty za peniaze, verejná správa
Zdroj: Webnoviny.sk – Na Slovensku je málo zdravotných sestier a priveľa policajtov, vyplýva to z revízie ministerstva financií © SITA Všetky práva vyhradené.