Ministerstvo práce rozdá potravinové balíčky sociálne najchudobnejším Slovákom

Ekonomika

11.3.2020 (Webnoviny.sk) – V týchto dňoch sa na Slovensku realizuje posledná vlna distribúcie potravinových balíčkov pre sociálne najodkázanejšie osoby v tomto programovom období. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ide o poslednú potravinovú pomoc v tomto roku

„Na rozdiel od predchádzajúcich troch rokov bude v tomto roku len táto jedna distribúcia z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov fondu vyčlenených na toto opatrenie, koneční príjemcovia však dostanú viac balíčkov ako doposiaľ,“ informovala Barbora Petrová z tlačového a komunikačného odboru rezortu práce a sociálnych vecí.

Spolu s partnerskými organizáciami, ktoré spolupracujú pri realizácii opatrení Operačného programu (OP) Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), chce rezort v pripravovanom budúcom programovom období rokov 2021 až 2027 urobiť všetko pre to, aby táto pomoc pokračovala aj v budúcnosti.

Cieľom je ochrana života a zdravia

„Počas monitorovacích návštev pri distribúcii v teréne po celom Slovensku sme sa presviedčali o tom, že opatrenia z OP FEAD na podporu zabezpečenia potravín, materiálnej pomoci a sociálneho začlenenia majú veľký význam pre najodkázanejšie osoby vrátane tých, ktorých by systémová sociálna pomoc mohla vynechať a tých, ktorí potrebujú okamžitú pomoc,“ tvrdí Petrová.

V niektorých regiónoch Slovenska, kde je nedostatok pracovných príležitostí, je podľa nej veľa rodín v núdzi odkázaných na akúkoľvek hmotnú pomoc.

Partnerské organizácie ako Slovenský červený kríž, Charita Sv. Alžbety a Slovenská katolícka charita uviedli, že OP FEAD sa veľkou mierou spolupodieľa na plnení hlavného humanitárneho cieľa chrániť životy, zdravie, dôstojnosť a znižovať utrpenie ľudí v núdzi.

Až štvrtina Európanov trpí chudobou

Napriek celkovému blahobytu Európskej únie je takmer štvrtina Európanov stále ohrozovaná chudobou alebo sociálnym vylúčením. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jadrom stratégie Európa 2020.

Komisia preto vyčlenila na obdobie rokov 2014 až 2020 prostredníctvom FEAD pre Slovensko vyše 64 miliónov eur. Cieľom fondu FEAD je zmierniť extrémne formy chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovectvo, chudoba detí a potravinová deprivácia.

Rozdali viac ako milión balíčkov

„V rámci Opatrenia poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie sa do dnešného dňa rozdalo viac ako 1 435 952 potravinových balíčkov pre 749 621 konečných príjemcov,“ uviedla Petrová.

Realizáciou Opatrenia poskytovanie teplého jedla sa vydalo sa viac ako 101 813 teplých jedál pre celkovo 7 422 konečných príjemcov. Cez opatrenie poskytovanie hygienických balíčkov sa rozdalo 190 179 hygienických balíčkov pre 113 284 konečných príjemcov.

Zdroj: Webnoviny.sk – Ministerstvo práce rozdá potravinové balíčky sociálne najchudobnejším Slovákom © SITA Všetky práva vyhradené.