Mimovládka oceňuje zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a odporúča zlepšiť certifikáciu

Ekonomika

23.4.2020 (Webnoviny.sk) – Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) víta záväzky v programovom vyhlásení vlády na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a rozsiahlu výstavbu nájomných bytov.

Ako platforma vo štvrtok informovala, verí, že navrhované riešenia neostanú len na papieri a začnú sa pripravovať a pretavovať do reality. Obnova budov a výstavba nájomných bytov by podľa nej totiž mohli byť nevyhnutnou súčasťou zelenej ekonomickej obnovy Slovenska.

„Zdá sa, že nová vláda si skutočne uvedomuje význam sektora budov aj v kontexte riešenia problému klímy. Zaviazala sa, že chce aj naďalej podporovať európske politiky smerujúce k ochrane klímy, najmä výstavbou energeticky efektívneho a dekarbonizovaného fondu budov,“ povedala riaditeľka BPB Katarína Nikodemová.

Programovému vyhláseniu by však podľa nej prospelo viac konkrétnych záväzkov a cieľov. Vláda sa podľa svojho programu chce zamerať na uľahčenie nákladovo efektívnej transformácie existujúcich budov ich hĺbkovou obnovou na budovy s takmer nulovou potrebou energie a na urýchlenú obnovu verejných budov.

Efektívne nastavenie eurofondov

„Najviac prostriedkov do obnovy verejných budov smeruje z európskych fondov. Preto by sa mala vláda zamerať na efektívnejšie nastavenie a rozdelenie fondov v nasledujúcom programovom období, ktoré začne už budúci rok. Vláda by mohla lepšie zvážiť aj to, či naozaj všetky nedočerpané prostriedky v tomto roku použije iba na záchranu niektorých podnikov alebo aj investične v regiónoch,“ odporúča analytik BPB Richard Paksi.

Vláda chce venovať pozornosť revitalizácii zastaraných rodinných a bytových domov a tvorbe štátneho nájomného bývania. Navrhuje tiež vytvoriť podmienky pre zvýšenie analytickej, kontrolnej a dozornej činnosti štátu vo výstavbe.

„K zvýšeniu kvality výstavby a obnovy budov by určite dopomohla lepšia kontrola energetickej certifikácie, na ktorej nedostatky dlhodobo upozorňujeme,“ uviedol Paksi. Prioritou vlády je tiež pripraviť nový stavebný zákon zodpovedajúci potrebám 21. storočia so zreteľom na zjednodušenie a urýchlenie výstavby.

Zámermi vlády v tejto oblasti sú takisto nový centralizovaný stavebný úrad, nižšie zdanenie nájomného bývania či zapojenie súkromného sektora do masívnej výstavby kvalitných štátnych nájomných bytov. Pre dosiahnutie tohto cieľa chce vláda pripraviť a vyhodnotiť všetky dostupné možnosti financovania mimo rozpočtu verejnej správy prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iného subjektu, vrátane rakúskeho modelu ASFINAG, a inšpirovať sa investičnými a prevádzkovými modelmi bežnými v krajinách západnej Európy.

Úspešný model z Tirolska

„Príkladom pre vládu by mohol byť úspešný model neziskovej organizácie na výstavbu a správu nájomných bytov v Tirolsku, ktorá zároveň stavia nájomné byty výlučne v energeticky pasívnom štandarde. Pokiaľ chce vláda investovať veľké množstvo peňazí daňových poplatníkov, mala by vyžadovať vyšší energetický štandard a vyššiu kvalitu týchto budov,“ tvrdí Nikodemová.

Táto požiadavka by však podľa nej mala byť samozrejmosťou, nakoľko vláda deklaruje zavedenie povinného zeleného verejného obstarávania v štátnej a verejnej správe, vrátane organizácií a podnikov, so zohľadnením dlhodobej ekonomickej návratnosti, ale aj environmentálnych a sociálnych vplyvov.

Vláda chce vytvoriť podmienky pre zapojenie súkromného sektora do výstavby nájomných bytov a presadzovať umožnenie správcovským spoločnostiam investovať aj do fondov, ktoré investujú do výstavby nájomných bytov. Rozvoj nájomného bývania chce podporiť tiež zrovnoprávnením postavenia prenajímateľa a nájomcu.

„Sme radi, že sa nová vláda rozhodla razantnejšie riešiť problémy, ktoré by mohli podporiť kvalitnú a udržateľnú výstavbu a obnovu budov na Slovensku. Zároveň sú to oblasti, cez ktoré vieme pomôcť naštartovať ekonomiku po kríze,“ dodala Nikodemová.

Viac k témam: BPB Budovy pre budúcnosť, energetická efektívnosť, energetická úspora, programové vyhlásenie
Zdroj: Webnoviny.sk – Mimovládka oceňuje zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a odporúča zlepšiť certifikáciu © SITA Všetky práva vyhradené.