Končiaci sa rok bol v produkcii aj predaji áut stabilný, u firiem však bolo cítiť opatrnosť

Automobilový priemyseľ Ekonomika

26.12.2019 (Webnoviny.sk) – Na Slovensku by sa v tomto, ako aj v nasledujúcom roku mohlo vyrobiť 1,1 až 1,15 mil. osobných motorových vozidiel. Také sú odhady Zväzu automobilového priemyslu SR. V roku 2018 produkcia v automobilových závodoch Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, PSA Group Slovakia a Jaguar Land Rover dosiahla spolu viac ako 1 080 000 automobilov.

Negatívne kroky politikov

Aktuálny rok bol pritom podľa generálneho sekretára zväzu Jána Pribulu z hľadiska produkcie aj predaja vozidiel stabilný. „Pokiaľ sme hovorili o ochladzovaní ekonomík v niektorých krajinách, bolo už aj u našich firiem cítiť akúsi opatrnosť, no nedošlo k zásadným poklesom. Na začiatku celého reťazca sú hutníci a tu sa prejavujú príznaky problémov, ktoré spôsobili obchodné vojny, brexit a podobne,“ uviedol pre agentúru SITA.

Ako výrazné negatívum však v tomto roku vníma kroky politikov, ktorí rozpútali v rámci predvolebného boja preteky o to, kto si na svoju stranu nakloní viac voličov.

„Mnohé tieto kroky vedú k zvyšovaniu nákladov zamestnávateľov, zvyšujú náklady sociálneho systému a vytvárajú precedens do budúcna. Máme tu silné firmy, ktoré zatiaľ zvýšené náklady platia, no tieto začínajú presahovať únosnú mieru a raz môžu prestať platiť. V konečnom dôsledku to opäť zaplatí len ten istý volič,“ myslí si Pribula.

Nutnosť sledovať najnovšie trendy

Za najvýraznejšie výzvy do budúcnosti označil najmä nutnosť sledovať najnovšie trendy. „Musíme dávať pozor, aby nám neušiel vlak. Alternatívne pohony, digitalizácia, automatizácia, bezpečnosť na cestách, autonómne vozidlá – to sú všetko výzvy, na ktoré sa treba pripraviť. Veríme, že vláda pochopí zložitosť situácie a bude kompenzovať priemyslu narastajúce náklady tak, aby sme zostali konkurencieschopnými,“ poukázal Pribula.

V opačnom prípade podľa neho na Slovensko nové projekty neprídu. Taktiež dodávatelia sa musia zamýšľať na svojim ďalším smerovaním, ako zmeniť portfólio svojich výrobkov tak, aby zachytili nové trendy a čelili výzvam.

„Tu je treba spomenúť, že mnohí to nezvládnu bez spolupráce s akademickou obcou, či už pri riešení konkrétnych úloh aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, ale aj príprave kvalifikovaných odborníkov. Preto k ďalším výzvam patrí aj naše školstvo, ktoré svojimi parametrami výrazne zaostáva za požiadavkami priemyslu súčasnosti a nehovoriac už o budúcnosti,“ skonštatoval Pribula.

Dôležité znižovanie administratívy

Do budúcnosti by na zachovanie dobrej kondície celého odvetvia privítal zníženie daňovo-odvodového zaťaženia podnikateľov. Potrebné je podľa neho aj hľadať riešenia, ktoré by minimalizovali dopady prijatých balíčkov podnikateľov – kompenzačné opatrenia.

Za dôležité označil aj neustále znižovanie administratívy a zvyšovanie vymožiteľnosti práva, či urýchlené naštartovanie zmien naprieč celým vzdelávacím systémom a stimulovanie a motivovanie aktérov v oblasti vedy a výskumu s cieľom smerovať ich aktivity k aplikáciám v priemyselnej praxi a pomoci priemyslu pri transformácii.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky je dobrovoľné združenie právnických osôb pôsobiacich v oblastiach výskumu, vývoja, výroby a predaja motorových a prípojných vozidiel, či ich komponentov, ale aj dovozu motorových vozidiel a obchodovaní s nimi. Vznikol v roku 1993.

V súčasnosti združuje 161 právnych subjektov, udržiava mnoho domácich aj zahraničných kontaktov a spolupracuje s viacerými združeniami obdobného zamerania. Každý mesiac uverejňuje štatistiky registrácií nových vozidiel v niekoľkých kategóriách.

Viac k témam: Zväz automobilového priemyslu SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Končiaci sa rok bol v produkcii aj predaji áut stabilný, u firiem však bolo cítiť opatrnosť © SITA Všetky práva vyhradené.