Hrubý domáci produkt môže po decentralizácii moci vzrásť o desať percent, uvádza to Únia miest Slovenska

Ekonomika

8.2.2020 (Webnoviny.sk) – Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska by po decentralizácii moci mohol oproti súčasnému stavu narásť o desať percent. Vo svojom dokumente „Dozrel čas na zmeny“ to uvádza Únia miest Slovenska (ÚMS).

ÚMS v dokumente tvrdí, že súčasné rozdelenie kompetencií, ktoré ponecháva väčšinu dôležitých rozhodnutí na centrálnu vládu, má okrem iných oblastí negatívny dopad aj na ekonomiku.

Podľa ÚMS by väčšie kompetencie a väčšia miera samostatnosti miest a obcí viedla k znižovaniu miery korupcie, efektívnejšiemu vynakladaniu finančných prostriedkov a výraznejšiemu ekonomickému rastu regiónov, ktorý by sa pretavil do rastu celej krajiny a mohol by dosiahnuť desať percent hodnoty HDP.

Problémom sú regionálne rozdiely

Záujmové združenie vysvetľuje, že centrálna vláda rozhoduje na Slovensku o príliš veľkom množstve vecí, z čoho pramení chaos, neefektívnosť a prehadzovanie si zodpovednosti medzi štátnymi orgánmi za jednotlivé nedostatky.

Pri súčasnom nastavení systému podľa neho obce a mestá nedokážu plniť všetky zákony a záväzky a zároveň zabezpečovať rozvoj daného územia.

ÚMS uvádza, že v Dánsku tvoria výdavky samospráv 66 percent všetkých výdavkov štátu. Priemer EÚ je 23,1 percenta. Výdavky samospráv tvorili v roku 2019 približne 15,9 percenta výdavkov štátu. Na dosiahnutie priemeru EÚ by tak samosprávy potrebovali ďalšie 2 miliardy eur ročne.

Výrazné sú aj regionálne rozdiely. Spomedzi všetkých 36 členských krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) má Slovensko hneď po Mexiku najväčšie rozdiely medzi jednotlivými regiónmi v krajine.

Súčasný regionálny model zlyhal

O neideálnom stave podľa ÚMS svedčí aj správa k Národnej stratégii regionálneho rozvoja z roku 2017, v ktorej sa uvádza, že sa pozitívny hospodársky vývoj Slovenska nepremieta do vyrovnávania regionálnych rozdielov a prílišná pozornosť sa venuje makroekonomike, zatiaľ čo regionálny rozvoj ostáva v úzadí.

Verejné investície sú z 95 percent financované z eurofondov, hoci tie mali byť iba doplnkovým zdrojom financií. Správa tiež konštatuje, že regióny, mestá a obce nedisponujú dostatočným množstvom právomocí a malé a stredné podniky na Slovensku nie sú schopné vytvárať dostatočnú protiváhu nadnárodným spoločnostiam.

Súčasný regionálny model podľa správy pri rozvoji regiónov zlyhal a obce a mestá regionálnu politiku skôr usmerňujú, než riadia. Správa tiež konštatuje, že politika týkajúca sa regiónov je zle definovaná a nesystémovo rozdrobená, čo znižuje akčnosť a pružnosť jej riadenia.

Nová reforma samospráv

ÚMS preto otvára diskusiu o novej reforme samospráv, ktorá by zmenila systém fungovania regionálnej politiky.

Od novej vlády, ktorá vzíde z parlamentných volieb žiada vytvorenie komisie pre štrukturálnu reformu samosprávy, ktorá by pripravila podklady pre uskutočnenie reformy. S návrhom oslovila ÚMS aj politické strany, rokovať plánuje aj s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska a predstaviteľmi združenia krajov SK8.

ÚMS je dobrovoľné záujmové združenie, ktoré vzniklo 29. apríla 1994 v Košiciach. V súčasnosti združuje 49 primátorov slovenských miest, ktoré majú spolu približne 1,8 milióna obyvateľov. Jej prioritami sú presadzovanie reformy územných samospráv či väčšej samostatnosti miest.

Viac k témam: eurofondy, financie, HDP, Rada OECD, samospráva, SK8
Zdroj: Webnoviny.sk – Hrubý domáci produkt môže po decentralizácii moci vzrásť o desať percent, uvádza to Únia miest Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.