Dohodári dostanú od štátu SOS dotáciu 210 eur, ale musia splniť podmienky

Ekonomika

28.4.2020 (Webnoviny.sk) – Vláda v utorok schválila dotáciu v sume 210 eur mesačne pre dohodárov, ktorí po 12. marci tohto roka stratili príjem z dohôd. Na túto tzv. SOS dotáciu bude mať nárok osoba, ktorá pred krízovou situáciou pracovala na základe dohody a platnosť tejto dohody v tomto roku naďalej trvá alebo dohodu zamestnávateľ pre koronakrízu ukončil, a dohodár nemá iný zdaniteľný príjem.

„Dotácia na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby sa poskytuje za každý mesiac, v ktorom sú splnené podmienky na jej poskytnutie v sume 210 eur mesačne od apríla 2020, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní v príslušnom kalendárnom mesiaci,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Viac o téme: Ekonomické dopady koronavírusu

Dotáciu rezort práce a sociálnych vecí poskytne aj spätne za marec, a to v sume 105 eur, ak žiadateľ za marec splnil stanovené podmienky v rozsahu najmenej 10 kalendárnych dní. Dotácia pre jedného dohodára môže dosiahnuť najviac 1 600 eur ročne.

Žiadateľ o dotáciu nemôže byť poberateľom starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku, nemocenskej dávky, dávky v nezamestnanosti, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, dávky nemocenského zabezpečenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia, príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, poberateľom rodičovského príspevku alebo poberateľom príspevku na opatrovanie.

„V záujme vylúčenia duplicity pri poskytnutí náhrady za stratu príjmu nemôže byť ani žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením krízovej situácie a odstránením ich následkov,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí. Splnenie podmienok nároku na dotáciu žiadateľ preukáže čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou žiadosti.

Viac k témam: dohoda o vykonaní práce, Ekonomické dopady koronavírusu, Koronavírus, minister financií SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Dohodári dostanú od štátu SOS dotáciu 210 eur, ale musia splniť podmienky © SITA Všetky práva vyhradené.