Privacy Policy

Podmienky používania cookies

Cookies a iné online technológie na stránkach topspravy.eu

Webové stránky topspravy.eu (ďalej ako „Prevádzkovateľ“, „prevádzkovateľ“) zaznamenávajú cookies na webových stránkach na doméne topspravy.eu a odvodených doménach. Na rôznych stránkach používame rôzne cookies, aby sme Vám – návštevníkom stránok – mohli ponúknuť atraktívny obsah a umožniť plnohodnotné využívanie stránok a ich funkcií. Súbory cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Návštevník webových stránok Prevádzkovateľa, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä na analýzu návštevnosti našich stránok a na zabezpečenie vyššieho komfortu pri ich používaní. Súbory cookies nemôžu pristupovať k súborom vo vašom počítači alebo inom zariadení alebo čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Nastavenie cookies

Webové prehliadače (Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať alebo povoliť iba pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemožno zaručiť, že zostane zachovaná úplná funkčnosť stránok.

Návod na blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov: 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/odstranenie-cookies

Chrome:  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk&ref_topic=7189049

 Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/sk-sk/microsoft-edge/odstr%C3%A1nenie-s%C3%BAborov-cookie-v-prehliada%C4%8Di-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

 Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 Opera: https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies

 Safari: https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac

 Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadom prevencie a vymazávania cookies.

Na webových stránkach Prevádzkovateľa využívame cookies:

Na vytváranie anonymných štatistických záznamov

Počas každej vašej návštevy používajú naše webové stránky používajú analytický nástroj Google analytics. Tento nástroj ukladá anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli, akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výhradne na vlastné technické a marketingové účely.

Na cielené zobrazovanie reklamy

Reklamné cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových stránkach na základe sledovania Vášho správania a vyhľadávania na internete, a to vďaka identifikácii v nastaveniach Vášho prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy a sledovanie počtu užívateľov, ktorých zaujala.

Cookies tretích strán

Webové stránky Prevádzkovateľa využívajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. a FatChilli media poskytované stránkou fatchilli.media, ktoré využívajú informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania reportov o aktivite návštevníkov stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťami Google a FatChilli media, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane údajov na webových stránkach spoločností Google, FatChilli media.

Aby bolo možné prispôsobiť stránky potrebám používateľov, používame softvér Google Analytics od spoločnosti Google, pričom sa využívajú cookies. Údaje zhromaždené analytickými a reklamnými nástrojmi sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistiky, za účelom skvalitnenia služieb. Na základe poverenia Prevádzkovateľa  Google používa zozbierané informácie, aby vyhodnotil používanie stránok, vystavil reporty o aktivitách na stránke a aby prevádzkovateli stránky poskytol ďalšie služby spojené s ich používaním.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť nastavením Vášho prehliadača. Zaznamenávaniu údajov cookies, vzťahujúcich sa na Vaše používanie stránok, môžete zabrániť aj inštaláciou modulu prehliadača prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Prehlásenie Google o ochrane údajov je zverejnené na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Na webových stránkach se prostredníctvom tzv. retargetingových technologií rôznych poskytovateľov zbierajú v anonymizovanej forme informácie o správaní návštevníkov stránok pre účely marketingu a reklamy a ukladajú se do cookies ve Vašom počítači, resp. zariadení. Následne sa môžu na iných webových stránkách zobrazovať cielené odporúčania výrobkov, ktoré sú pro Vás zaujímavé, ako personalizované reklamné bannery. Tieto dáta sa v žiadnom prípade nedajú použiť k osobnej identifikácii používateľa stránky. Pokiaľ si však napriek tomu neprajete, aby se Vám zobrazovali personalizované reklamné bannery, môžete tento zber a ukladanie do budúcna odmietnuť kliknutím na ikonu zobrazenú v každom z reklamných bannerov.

Ak budete mať nejaké otázky ohľadom používania cookies, môžete nás kontaktovať na info@topspravy.eu